BEDRIFTSTEKNOLOGI

Mål trafikken - treff markedssegmentet

En rekke store internasjonale bedrifter nytter trafikkmålinger gjennom net.Genesis-produktet net.Analysis til å fininnstille nettstedet på bestemte kundegrupper.

Eirik Rossen
16. nov. 1998 - 15:38

Produktet er tilgjengelig i Norge gjennom Nocom. Det dreier seg om et forholdsvis dyrt verktøy - installasjon og lisenser koster fra 75.000 kroner og oppover - som krever opplæring i bruk og metodikk for å gi den ønskede effekt.

- Kundene har det felles at nettstedet spiller en sentral rolle i forretningsmodellen, sier internasjonal markedsdirektør David George i net.Genesis. - Følgelig er det viktig at nettstedet legges opp slik at det gir mest mulig gevinst.

Blant kundene er finansselskaper som Barclays Bank og E*Trade, teknologiselskaper som 3Com, Apple, IBM, Siemens og Sun, kringkastere som BBC og CBS, og telekomselskaper som AT&T, Lucent og MCI.

Avtalen som gir Nocom retten til å tilby net.Analysis i Norge er ingen enkel distribusjonsavtale. George karakteriserer den heller som et partnerskap innrettet mot det norske markedet.

- Nocom må også tilby profesjonell rådgivning og andre tjenester rundt produktet, understreker han.

- Det innebærer støtte til installasjon, implementasjon og også integrasjon med kundens øvrige systemer, samt opplæring og rådgiving i både bruk og i den spesielle metodikken DFA eller "design for analysis". Andre momenter er teknisk support, rådgivning og at Nocom må vedlikeholde forbindelser med andre typiske partnere for et stort anlagt nettsted, for eksempel aktører innen annonsering og standarder.

DFA er en strukturert måte å arbeide på for å legge opp nettstedet slik at det blir så enkelt som mulig å måle hva som skjer rundt det, og endre strukturen slik at den forretningsmessige ytelsen blir så optimal som mulig. Metoden er tett integrert med produktet.

- Metoden kan anvendes på en rekke forretningsscenarier som elektronisk handel, publisering, kundestøtte osv, mener George. - Det er ikke bare en rekke nye begreper, men en praksis som gir resultater.

Hos telekom-selskapet Bell Atlantic førte bruken av net.Analysis og DFA til en fullstendig fornyelse av selskapets nettsted.

- Kundens problem var at nettstedet i sin opprinnelige utforming ikke ga den forventede økningen i bruk av et stort utvalg nye tjenester. Det man ønsket, var gjennom direct marketing og TV-annonsering å dirigere kundene til nettstedet, slik at de der kunne hente tilstrekkelig med opplysninger til å bestille de nye tjenestene. Den nye strukturen ble utarbeidet på bakgrunn av trafikkmålinger med net.Analysis. Nå er kontinuerlig trafikkovervåkning et redskap for direkte å måle gevinsten ved investeringer i nettstedet.

Noe tilsvarende skjedde hos E*Trade som bruker et nettsted for å levere online investeringstjenester.

- Her var behovet å finne ut hvordan TV-annonser påvirket online-investeringer. Net.Analysis ble integrert med et system for å måle TV-annonsering, og med en løsning som gjorde det mulig å dirigere folk til en bestemt URL ut fra hvilket tv-program de så på når E*Trade-annonsen ble vist. Igjen ble hele nettstedet fullstendig fornyet.

Dataene som net.Analysis analyserer, genereres og lagres løpende i loggfilene til et nettsted. Problemet ligger i foredlingen av denne dataen til nyttig informasjon. I tilfellet E*Trade registrerer loggfilene opptil 30 millioner hits hver dag. Net.Analysis kanaliserer dataene til en database og viser resultatene grafisk etter erkjente prinsipper for rapportering. George viser hvordan man går gjennom de grafiske framstillingene for å sile data etter stadig mer nærgående kriterier. Løsningen omfatter både historiske data og data i nærmest sanntid.

Systemet kjører foreløpig under Windows NT med SQL Server 6.5 som database, og under Solaris og AIX med Informix som database. Produktet vil oppgraderes innen utgangen av året til også å kunne nytte Sybase og Oracle.

Net.Analysis kan integreres med personopplysninger fra frivillige registreringsordninger på nettstedet. Dette åpner for detaljerte analyser av navngitte kunders opptreden på nettstedet, eller grupper av kunder. Det åpner også for å legge opp et nettsted der grensesnitt og innhold kan gis individuell tilpasning, avhengig av brukerens registrerte profil.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.