Malaysia grunnlegger kyber-by

Den indonesiske statsminister Mahathir Mohamad foretok lørdag den offisielle åpningen ny høyteknologisk byprosjekt. Byen, som skal bygges i det såkalte " Multimedia Super Corridor" området, har vekket interesse hos en rekke internasjonale dataselskaper.

Den indonesiske statsminister Mahathir Mohamad foretok lørdag den offisielle åpningen ny høyteknologisk byprosjekt. Byen, som skal bygges i det såkalte " Multimedia Super Corridor" området, har vekket interesse hos en rekke internasjonale dataselskaper.

Den indonesiske statsminister, Mahathir Mohamad, satser sterkt å at landet skal bli et foregangsland på informasjonsteknologi. Senest på 17 mai understreket han dette ved å foreta den officielle åpningen av et byggeprosjekt kalt Cyberjaya. Cyberjaya er en høyteknologisk by, som skal bygges i et område i Malaysia kalt Multimedia Super Corridor. Her er det fra før lokalisert en rekke høyteknologiselskaper, men det ventes at kyberbyen vil ha ennå større tiltrakningskraft.

Byen, som vil ha høyhastighets fiberforbindelser med omverdenen vil trolig bli befolket av en rekke internasjonale IT-selskaper. Hitil har selskap som Sun, AT&T, Intel, NCR, BT,Sharp og Mitsubishi allerede bekreftet at de vil slå seg ned i området. Regjeringen vil i utgangspunktet investere 3,5 milliarder dollar i prosjektet, som totalt er ventet å tiltrekke seg mer en 200 høyteknologisenter selskaper. Området avsatt til fremtidsbyen er på 2800 hektar.

Til toppen