Malmo skal få WM-data på beina

Tidligere Baan-sjef Tor Malmo overtar som sjef for WM-data i Norge.

Tor Malmo er ansatt som leder for WM-data i Norge. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Baan Nordic, hvor han de siste to årene har hatt ansvaret for selskapets nordiske virksomhet. Det skriver WM-data i en pressemelding.

Han har også erfaring fra andre IT-selskaper, som Informix Software, Tandberg Data og Oracle.

- Etter at markedet i fjor viste klare nedgangstendenser valgte vi å starte omorganiseringen slik at vi skulle få en organisasjon som var bedre innrettet på den nye situasjonen, sier administrerende direktør Per Inge Krossen i pressemeldingen.

Han har det siste året brukt mye tid og krefter på restruktureringsarbeid. - Vi har nå gjennomført de tiltak som måtte til for at selskapet skulle stå godt rustet i det norske markedet. I dette perspektivet var det ønskelig å knytte til seg krefter som kan ha fokus på utvikle selskapet videre, sier Krossen.

Omorganiseringen har medført at distriktskontorene er solgt, Infrastruktur-delen av selskapet omgjort og ASP virksomheten overført til Telecomputing.

Med seg på laget får Tor Malmo både Per Inge Krossen og Vigdis Austrheim. Krossen vil fortsette som leder for WM-data Consulting og Austrheim fortsetter som leder av WM-data InfraSolutions.

- Mitt hovedfokus vil være forretningsutvikling og marked, sier Malmo.

Jobben hans blir å sørge for at WM-data blir en stor aktør også på det norske markedet. WM-data har for lenge blitt betraktet som den norske avdelingen av det svenske selskapet.

Frem til Malmo overtar i januar vil Krossen lede selskapet som tidligere.

Til toppen