Måltallbasert beslutningsstøtte fra Microsoft

Microsoft utfordrer ledere innen beslutningsstøtte med et måltallbasert verktøy for virksomhetsstyring.

Microsoft utfordrer ledere innen beslutningsstøtte med et måltallbasert verktøy for virksomhetsstyring.

Noen titalls utvalgte kunder prøver ut «Maestro», et kommende verktøy fra Microsoft innen beslutningsstøtte. Maestro kommer i fri beta i september. Microsoft vil ikke oppgi noen dato for når produktet skal gjøres allment tilgjengelig i endelig utgave.

Maestro er ledd i et mangeårig prosjekt hos Microsoft for å vinne innpass i markedet for avanserte beslutningsstøtteverktøy. Markedet anslås til mellom tre milliarder dollar og fire milliarder dollar i året, og preges av selskaper som Business Objects, Cognos, SAS Institute og Hyperion. Maestro skal tilby måltall- og målkortbasert virksomhetsstyring («business performance management scorecard application»).

I fjor sommer publiserte Microsoft to verktøy for gratis nedlasting, Business Scorecard Accelerator og Reporting Services for SQL Server. Disse har møtt en viss begrenset interesse, men har vært for funksjonsfattige til å slå an. Ifølge Microsoft er Maestro på et helt annet nivå, og har den kraften som må forventes av en kommersiell målkortapplikasjon.

Maestro er også tilpasset trenden bort fra rapportbasert til fordel for mer måltallbasert beslutningsstøtte.

Av øvrig Microsoft-programvare krever Maestro å kjøre under SharePoint portalen, men er ikke avhengig av beslutningsstøttefunksjonene som er integrert i SQL Server. Maestro vil kunne hente data fra systemer som SAP, Oracle og Siebel, og er selv konstruert med tanke på å inngå i heterogene løsninger. Blant annet kan frontenden til Maestro eksponeres som webtjenester. Microsoft regner med at Maestro vil kunne inngå som målkortkomponent i mer omfattende systemer fra selskapets partnere.

Til toppen