Mamma mia, hvilken fallskjerm!

Konsernsjef Roberto Colaninno i Telecom Italia blir regelrett kjøpt ut av sjefsstolen av Pirelli, som for to uker siden overtok kontrollen i Telecom Italia. Ikke overraskende får avskjedspakken sterk kritikk.

Konsernsjef Roberto Colaninno i Telecom Italia blir regelrett kjøpt ut av sjefsstolen av Pirelli, som for to uker siden overtok kontrollen i Telecom Italia. Ikke overraskende får avskjedspakken sterk kritikk.

28. juli klarte Pirellis toppsjef Marco Tronchetti Provera ved hjelp fra Benetton-familien å ta kontrollen over Telecom Italia ved hjelp av et sinnrikt system av bedrifter som eide hverandre.

Provera klarte ved hjelp av en beskjeden investering på 100 millioner euro å skaffe seg kontrollen over et selskap verdt 55 milliarder euro. Når så kontrollen var sikret, var det klart for konsolidering. Én av jobbene var å bytte ut toppsjefen i Telecom Italia, Roberto Colaninno.


Pirelli hadde avtalt med en rekke investorer at en ville akseptere en utkjøpsavtale for Colaninno på 15,5 millioner euro fra begge selskapene der han var konsernsjef, Olivetti og Telecom Italia, altså tilsammen 248 millioner kroner.

Ja, du leste riktig; tohundreogførtiåtte millioner kroner.

Problemet nå er at Telecom Italia ikke vil betale sin del. Flere styremedlemmer mener at aksjekursen ikke har steget siden Colaninno overtok i 1999, og de reagerer også på fallskjermens størrelse.

Colaninno lider imidlertid ingen nød. Han hevet i fjor en lønn på knappe 30 millioner kroner fra Telecom Italia pluss 6,5 millioner euro fra Olivetti samt bonuser fra selskapene på til sammen 35 millioner kroner.

I tillegg kommer aksjeopsjoner med solid gevinst.

Striden om rekord-fallskjermen blir trolig ikke løst før selskapene arrangerer ekstraordinære generalforsamlinger senere i høst.

Til toppen