Mamut girer opp i Danmark

Mamut-sjef Eilert Hanoa har fått seg en ny, stor partner i Danmark.

Mamut-sjef Eilert Hanoa har fått seg en ny, stor partner i Danmark.

Mamut, den norske markedsleder på forretningssystemer til små bedrifter, har fått en ny viktig partner i Danmark.

Det er Magnus Informatik som skal selge Mamuts produkter. Magnus Informatik er en betydelig aktør i Danmark med en bred portefølje av produkter og tjenester innen jus, regnskap og økonomi. Magnus Informatik eies av Wolters Kluwer, et multinasjonalt medieselskap med 18.750 medarbeidere i 26 land og med omsetning på 3,2 milliarder euro i 2004.

Samarbeidsavtalen inkluderer produktutvikling, distribusjon og salg av partenes produkter og tjenester i Danmark. Avtalens totale verdi avhenger av antall kunder som velger selskapenes felles løsninger, skriver Mamut.

Avtalen er en utvidelse av det nordiske samarbeidet mellom Mamut og Wolters Kluwer. I september 2004 inngikk Mamut og Wolters Kluwers datterselskap i Sverige, Norstedts Juridik, et samarbeid basert på en gjensidig ambisjon om å oppnå synergieffekter av Norstedts Juridiks kompetanse innen jus, regnskap og skatt kombinert med Mamuts kompetanse på brukervennlige, administrative programvareløsninger.

Samarbeidet skal sikre at danske kunder vil nyte godt av et bredt produktspekter og få økt tilgang på kunnskap, kompetanse og verktøy som kan forenkle og effektivisere deres hverdag. Samarbeidet omfatter komplettering av aktørenes tilbud og gjensidig videreutvikling av eksisterende løsninger.

Hovedmålgruppen for det felles tilbudet er profesjonelle rådgivere og mindre virksomheter. Avtalen styrker Mamuts posisjon blant regnskapsførere og revisorer, mens Magnus Informatik kan nå nye målgrupper med en bredere produktportefølje, mener Mamut.

Til toppen