Mamut gjør opp fjerde kvartal med tap

Omsetningen står stille, men for hele 2009 er bunnlinjen bedret med 25 prosent.

Mamut gjør opp fjerde kvartal med tap
Bilde:

Som mange andre programvarehus er Mamut i en omstilling for å finne den rette balansen mellom tjenester og salg av applikasjoner. Samtidig har allmenne økonomiske forhold bidratt til å hemme vekstmuligheter i nye markeder i Europa.

Tendensen det siste året har følgelig vært svakt fallende omsetning. Denne tendensen fortsatte i fjerde kvartal: Fra fjerde kvartal 2008 falt omsetningen med 1,1 prosent til 131,4 millioner kroner. Driftsresultatet (EBITDA) ble bedret med 8,0 prosent til 14,1 millioner kroner. Bunnlinjen er negativ: Nettoresultat før skatt ble minus 4,5 millioner kroner, mot minus 6,2 millioner i fjerde kvartal 2008.

For hele året 2009 ble omsetningen 496,6 millioner kroner, 0,8 prosent lavere enn i 2008. Driftsresultatet ble bedret med 4,0 prosent til83,2 millioner kroner, og nettoresultat før skatt er ikke bare positiv, men 23,2 prosent større enn i fjor: 10,5 millioner kroner.

Tallet på ansatte er 470, 35 færre enn for et år siden.

Mamut oppgir at omsetningsreduksjonen er skjedd utenfor kjernemarkedene. Selskapet opererer i 12 europeiske markeder, og har definert sju av dem som del av kjernen: Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Nederland og Tyskland.

Ved starten av 2010 er det store forhåpninger til en avtale inngått 30. oktober i fjor, som gir Mamut i oppdrag å utvikle og forvalte produkt- og tjenesteutviklingen for alle brukere av Microsoft Office Accounting i Storbritannia. Det dreier seg om 100 000 brukere som vil få tilbud om fri oppgradering til Mamut-løsninger, og det ligger i kortene at Mamut vil prøve å få dem over på løsningen Mamut One.

I april 2010 lover Mamut å lansere to nye produkter i Storbritannia, Mamut AccountEdge og Mamut AccountEdge Plus, for Apple Macintosh-plattformen. Satsingen på Mac er ledd i et partnerskap med den lokale aktøren Acclivity.

I løpet av første kvartal skal en «platinum-utgave» av Mamut One lanseres. Selskapet tror det er riktig å rette fokus på såkalte hybride løsninger, der man kombinerer eksisterende programvare med leverte tjenester, framfor å satse utelukkende på ren «SaaS» («software as a service»).

Mamut sier de arbeider aktivt for å etablere og styrke strategiske partnerskap med tanke på bedre distribusjon av produkter og tjenester i de sju kjernemarkedene. Et eksempel er et fellesinitiativ med Haufe/Lexware i Tyskland, rundt Mamut One.

De mener Mamut One, kombinert med eksisterende kundebaser i oppkjøpte enheter, bidrar til å posisjonere dem for vekst når tidene tar seg opp. Målene for 2010 er ytterligere bedring av marginer, fortsatt arbeid med kostnadsreduksjon og driftseffektivisering og sikring av finansiell stabilitet.

    Les også:

Les mer om: