Mamut gjør opp fjerde kvartal med tap

Omsetningen står stille, men for hele 2009 er bunnlinjen bedret med 25 prosent.

Mamut gjør opp fjerde kvartal med tap

Omsetningen står stille, men for hele 2009 er bunnlinjen bedret med 25 prosent.

Som mange andre programvarehus er Mamut i en omstilling for å finne den rette balansen mellom tjenester og salg av applikasjoner. Samtidig har allmenne økonomiske forhold bidratt til å hemme vekstmuligheter i nye markeder i Europa.

Tendensen det siste året har følgelig vært svakt fallende omsetning. Denne tendensen fortsatte i fjerde kvartal: Fra fjerde kvartal 2008 falt omsetningen med 1,1 prosent til 131,4 millioner kroner. Driftsresultatet (EBITDA) ble bedret med 8,0 prosent til 14,1 millioner kroner. Bunnlinjen er negativ: Nettoresultat før skatt ble minus 4,5 millioner kroner, mot minus 6,2 millioner i fjerde kvartal 2008.

For hele året 2009 ble omsetningen 496,6 millioner kroner, 0,8 prosent lavere enn i 2008. Driftsresultatet ble bedret med 4,0 prosent til83,2 millioner kroner, og nettoresultat før skatt er ikke bare positiv, men 23,2 prosent større enn i fjor: 10,5 millioner kroner.

Tallet på ansatte er 470, 35 færre enn for et år siden.

Mamut oppgir at omsetningsreduksjonen er skjedd utenfor kjernemarkedene. Selskapet opererer i 12 europeiske markeder, og har definert sju av dem som del av kjernen: Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Nederland og Tyskland.

Ved starten av 2010 er det store forhåpninger til en avtale inngått 30. oktober i fjor, som gir Mamut i oppdrag å utvikle og forvalte produkt- og tjenesteutviklingen for alle brukere av Microsoft Office Accounting i Storbritannia. Det dreier seg om 100 000 brukere som vil få tilbud om fri oppgradering til Mamut-løsninger, og det ligger i kortene at Mamut vil prøve å få dem over på løsningen Mamut One.

I april 2010 lover Mamut å lansere to nye produkter i Storbritannia, Mamut AccountEdge og Mamut AccountEdge Plus, for Apple Macintosh-plattformen. Satsingen på Mac er ledd i et partnerskap med den lokale aktøren Acclivity.

I løpet av første kvartal skal en «platinum-utgave» av Mamut One lanseres. Selskapet tror det er riktig å rette fokus på såkalte hybride løsninger, der man kombinerer eksisterende programvare med leverte tjenester, framfor å satse utelukkende på ren «SaaS» («software as a service»).

Mamut sier de arbeider aktivt for å etablere og styrke strategiske partnerskap med tanke på bedre distribusjon av produkter og tjenester i de sju kjernemarkedene. Et eksempel er et fellesinitiativ med Haufe/Lexware i Tyskland, rundt Mamut One.

De mener Mamut One, kombinert med eksisterende kundebaser i oppkjøpte enheter, bidrar til å posisjonere dem for vekst når tidene tar seg opp. Målene for 2010 er ytterligere bedring av marginer, fortsatt arbeid med kostnadsreduksjon og driftseffektivisering og sikring av finansiell stabilitet.

    Les også:

Til toppen