Mamut knuste 24SevenOffice

Mamut-sjef Eilert Hanoa vant en klar seier i Lagmannsretten.

Mamut knuste 24SevenOffice

Mamut-sjef Eilert Hanoa vant en klar seier i Lagmannsretten.

Mamut og 24SevenOffice har vært i en bitter og etterhvert årlang konflikt etter at Mamut kjøpte Active24.

24SevenOffice og Active24 hadde en strategisk samarbeidsavtale da Mamut med Eilert Hanoa i spisse kjøpte selskapet. 24SevenOffice hevdet at Mamut saboterte avtalen, og sa den opp for så å inngå en ny strategisk avtale med en annen aktør.

Deretter fulgte en lang strid som ble tatt til forliksrådet og så til Tingretten. Formelt sett er saken mellom 24SevenOffice og Active24, men i praksis har Mamuts ledelse håndtert saken på vegne av sitt heleide datterselskap.

Forliksrådet valgte å ikke konkludere i saken, og sendte den videre til Tingretten. Der vant Mamut/Active24 en klar seier, men saken ble anket videre til Lagmannsretten.

Nå har Borgarting Lagmannsrett avsagt dom, og den er et sviende nederlag for 24SevenOffice.

Saken er fullt ut vunnet av Active 24, den har ikke budt på tvil og det er intet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om at den tapende part skal betale fulle sakskostnader.

Dommen er enstemmig, og Mamut-sjef Eilert Hanoa er svært fornøyd.

- Vi er svært tilfreds med å vinne frem på alle punkter i lagmannsretten, slik som vi også gjorde i tingretten. Vi stiller spørsmål ved prioriteringene til motpartens styre og rådgivere i denne to år lange prosessen. Vi håper nå at motparten endelig tar til fornuften og ikke belaster rettsapparatet ytterligere med denne saken, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut, i en pressemelding.

I tillegg tillegg til å tape saken må 24SevenOffice dekke Active24's saksomkostninger. Ifølge moderselskapet Mamut beløper det seg til 4,55 millioner i egne saksomkostninger, samt 2,36 millioner kroner som Active24 har hatt i utgifter.

    Les også:

Til toppen