Mamut lover snarlig pluss

Stadig flere kjøper Mamuts billige løsninger for regnskap og Internett. Til tross for et solid underskudd lover Eilert Hanoa et snarlig pluss.

Mamut omsatte i tredje kvartal for 15,3 millioner kroner mot 11,5 i samme kvartal i fjor. Dessverre vokser driftskostandene også ganske fort. De ligger på 24,8 millioner kroner mot 21,7 i samme kvartal i fjor. Selskapets nettoresultat ender derfor opp på -10,9 millioner kroner

Dette har Mamut-gründer og sjef Eilert Hanoa nå tatt tak i. "Selskapet har gjennomført kostnadsreduserende tiltak siste halvår som vil gi effekt fra og med fjerde kvartal. I 2001 vil selskapet ha en kostnadsvekst på under ti prosent i forhold til i år 2000, og selskapet forventer å presentere et positivt driftsresultat i første kvartal 2002 for konsernet som helhet," skriver selskapet i sin pressemelding.

Til toppen