Mamut med overskudd og vekst

Mamut fortsetter sin lange serie med kvartaler med tosifret vekst.

Mamut fortsetter sin lange serie med kvartaler med tosifret vekst.

Mamut nådde en omsetning i tredje kvartal på 29,8 millioner kroner mot 22,4 millioner i samme kvartal i fjor, altså en vekst på 33 prosent. Selskapet har prestert tosifret prosentvis vekst hvert kvartal siden etableringen i 1994.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1,3 millioner kroner mot 1,0 million i minus i fjor.

Selskapet melder om sterk organisk vekst i samtlige markeder og at det øker andelen av totalomsetningen utenfor Norden.

I oktober lanseres Small Business Concierge i Storbritannia, Nederland, Sverige og Norge, i samarbeid med Microsoft.

– Vi oppnår 17 prosent vekst i Norge og 58 prosent vekst i Sverige, sier administrerende direktør Eilert Hanoa.

Mamut har inngått et strategisk partnerskap og OEM-avtale med Norstedts Juridik i Sverige, et selskap eid av Wolters Kluwer-konsernet. Norstedts Juridik har produkter rettet mot blant annet regnskaps- og revisjonsbransjen. Avtalen inkluderer også Akelius i Norge og inneholder en opsjon om utvidelse til ytterligere markeder.

– Sterke partnere er viktig for å oppnå en vellykket, internasjonal utrulling av Mamut Business Software-konseptet, sier Hanoa.

Han mener Mamut er godt posisjonert for videre vekst i alle markeder hvor selskapet er representert.

Til toppen