Mamut på børs i andre kvartal

Mamut-sjef Eilert Hanoa legger frem hyggelige årstall og håper på børsnotering i andre kvartal.

Programvareselskapet Mamut gjør det stadig bedre med sine prisgunstige økonomi og forretningssystemer.

Mamut hadde en omsetning i 2003 på 115,8 millioner kroner mot 99,1 millioner kroner i 2002. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 8,3 millioner kroner i 2003 mot 0,6 millioner kroner for i 2002.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal isolert ble på 2,3 millioner kroner mot 0,3 millioner kronerr i samme periode i 2002. Driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) for fjerde kvartal ble forbedret med 2,1 millioner kroner.

- Forbedringen skyldes en organisk omsetningsvekst på 14 prosent samt at driftskostnader før avskrivninger kun økte med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Videre kommer det frem at Mamut endelig planlegger en børsnotering. Selskapet vil sende søknad til Oslo Børs om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs i annet kvartal 2004. Enskilda Securities ASA og ABG Sundal Collier Norge ASA er valgt som finansielle tilretteleggere for noteringen og tilhørende emisjon, heter det i meldingen.

- Mamut er godt posisjonert i et marked preget av konsolidering og prisbevisste kunder, og opplever sterk interesse for selskapets komplette økonomi-, CRM- og internettløsninger i Nord-Europa. Mamut opplever også at større virksomheter vurderer forholdet mellom pris og ytelse som svært viktig i valg av standardapplikasjoner, heter det i meldingen fra selskapet.

Les mer om:
;