Mamut prises til 290 millioner

Mamut-sjef Eilert Hanoa går på børs i dag med nye friske millioner i kassa.

Mamut-sjef Eilert Hanoa går på børs i dag med nye friske millioner i kassa.

Økonomisystem-selskapet Mamut noteres på Oslo Børs i dag klokken ti. Den endelige prisen i emisjonen i forkant endte på sju kroner per aksje, noe som gir selskapet en verdi på 290 millioner kroner.

Dermed prises selskapet til nesten tre ganger omsetningen i fjor, som var på 116 millioner kroner. Prisen endte i øvre leie av det som var forespeilet på forhånd (200-300 millioner kroner).

    Les også:

Emisjonen tilfører Mamut 49 millioner kroner i friske penger. Emisjonen ble overtegnet to ganger. Rundt 90 prosent av investorene som deltok i emisjonen er institusjonelle investorer i Norge og utlandet.

- Styret er godt fornøyd med selskapets nye aksjonærstruktur hvor utenlandske investorer nå har ca 20% av de utestående aksjene etter emisjonen, heter det i en børsmelding.

Det ble utstedt sju millioner aksjer i emisjonen. I tillegg har tilretteleggerne, Enskilda Securities og AGB Sundal Collier, mulighet for å gjennomføre tiltak for å stabilisere aksjekursen gjennom en overtildelingsopsjon på èn million aksjer.

Til toppen