Mamut tilbyr programvare med finansiering

En avtale med IT Finans lar Mamut tilbyr kundene finansiering av Mamut Business Software.

En avtale med IT Finans lar Mamut tilbyr kundene finansiering av Mamut Business Software.

Mamut og IT Finans har inngått et samarbeid for å tilby finansiering av Mamut Business Software samt relaterte tjenester og produkter. Avtalen er et ledd i satsingen fra Mamut på Small Business Concierge for å tilby komplette, administrative programvareløsninger til mindre virksomheter i Europa med opp til 50 medarbeidere.

Small Business Concierge er et samarbeid mellom Mamut og Microsoft om å tilby komplette, administrative programvareløsninger til mindre virksomheter i Europa med opp til 50 medarbeidere. Initiativet skal tilby integrerte og brukervennlige programvareløsninger til en konkurransedyktig pris, kombinert med verdiøkende tjenester som dekker behovene hos små og mellomstore virksomheter i EMEA-regionen.

Avtalen med IT Finans lar Mamut tilby finansiering som skiller seg fra tradisjonelt låneopptak og finansiell leie ved at konseptet inneholder elementer som gir kunden betydelig merverdi, samtidig som eierforholdet og risiko for utstyret ikke ligger hos kunden.

Finansieringstjenesten skal være spesielt gunstig for nystartede virksomheter. Den gjelder utleie av alt som naturlig hører inn under en IT-anskaffelse, som for eksempel programvare og opplæring. Disse fordelene listes:

  • anskaffelse av tidsmessig utstyr uten å svekke bedriftens likviditet
  • leien er skattemessig fradragsberettiget.
  • avskrivningstid tilsvarer finansieringstid – det kan gi skattefordel
  • frigjør kapital til andre formål
  • reduserer som regel ikke bedriftens øvrige lånemuligheter
Til toppen