Man må ikke bare sitte hjemme

Hjemmekontor er gått av moten i USA, kunne Aftenposten melde søndag. Både Telenor og IBM vil nyansere dette bildet. - Hjemmekontor fungerer fint hvis man ikke bare sitter hjemme, men er to til fire dager på jobben også, mener selskapenes informasjonsdirektører.

Hjemmekontor er gått av moten i USA, kunne Aftenposten melde søndag. Både Telenor og IBM vil nyansere dette bildet. - Hjemmekontor fungerer fint hvis man ikke bare sitter hjemme, men er to til fire dager på jobben også, mener selskapenes informasjonsdirektører.

Hjemmekontor er ikke lenger på moten i USA, men Telenor mener at riktig bruk av hjemmekontor gir mer attraktive arbeidsplasser.

- Vi anbefaler våre kunder at medarbeiderne ikke bør jobbe mer enn en til to dager i uken hjemmefra, sier Jan Kristensen, informasjonsdirektør i Telenor Bedrift.

Han sier til digi.no at det er viktig å ha et naturlig fellesskap og personlig informasjonsutveksling på jobben. - Personlig kontakt med kolleger og kontoret er viktig, og sosial kontakt utvikler kreativitet.

Aftenposten skrev nylig at mulighetene som kom i kjølvannet av ISDN-linjer, hjemme-PCer og Internett ikke benyttes lenger. Altfor mange opplever at skillet mellom jobb og hjemmeliv egentlig er viktig.

Telenor Bedrift sin informasjonsdirektør føler et behov for å nyansere dette bildet, og svarer med at bedrifter og organisasjoner som satser på hjemmekontor for sine ansatte oppleves som mer attraktive i dagens norske arbeidsmarked

- Kompetanseutvikling, mulighet for nye og mer produktive arbeids- og organisasjonsformer, større geografisk frihet i rekruttering og bedre mulighet til å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersonell, er noen av gevinstene ved riktig bruk av hjemmekontor-mulighetene, sier han.

Kristensen forteller at man ser en klar indikasjon på en ny type hjemmekontor-brukere. - Det er de som gjerne vil bo litt i periferien, som ofte benytter seg av "svak ukependling". De jobber hjemme mandager og fredager, og er på kontoret de tre dagene midt i uken. Og så er det småbarnsforeldre som deler arbeidsdagen inn i økter, for å være tilgjengelige for barna når de trenger det.

IBM sin nye informasjons-topp, Cecilie Ditlev-Simonsen, vil også nyansere hjemmekontorbruken. - I USA er det enten eller. Enten spiser man salat og jogger i ti år, eller så spiser man usunt i ti år. Slik har det blitt med hjemmekontor også; man sitter bare hjemme.

Hun sier videre at IBM sine USA-erfaringer på området viser at hjemmekontor er både effektivt og fleksibelt, men at det er viktig med en kombinasjon.

- Hjemmekontor betyr ikke bare at man er mindre på kontoret og mer hjemme, men også at man er mer hos kundene. Der blir også de sosiale behovene oppfylt, sier hun. Hjemmekontor fungerer fint hvis man i tillegg er mer hos kundene og litt i egen bedrift. Det er ikke meningen at folk skal sitte hjemme i sin ensomhet, avslutter Ditlev-Simonsen.

Til toppen