- Man skal ikke le seg ihjel, men trives!

Trivsel er viktigst for produktiviteten på alle arbeidsplasser, hevder Jan Eigil Rydningen, direktør for underholdningsselskapet Sirkus.

Trivsel er viktigst for produktiviteten på alle arbeidsplasser, hevder Jan Eigil Rydningen, direktør for underholdningsselskapet Sirkus.

Jan Eigil Rydningen, tidligere direktør i Compaq, nå Sirkus-direktør, sier til digi.no at det viktigste for en bedrift er at de ansatte trives på jobben. Det bedrer produktiviteten.

- Trivsel er mer enn bare moro; man blir mer motivert og positiv, noe som igjen gjør at man takler de fleste ting. Når man leverer bra på jobben, leverer man bra hjemme også.

Rydningen sier at en bedrift kan velge å ta en aktiv eller en passiv rolle. - Velger de en passiv, har de meldt seg litt ut av forholdet til den ansatte. Det er ikke mange som bevisst velger en passiv rolle, men mange har en ubevisst passiv rolle fordi de ikke vektlegger dette. De har ingen gjennomtenkt strategi rundt utviklingen av organisasjonen.

Rydningen er svært engasjert i temaet, og forteller at da Compaq ble grunnlagt av tre utbrytere fra Texas Instruments, var intensjonen at de ville skape noe nytt, og de spurte seg: Hva er galt med det amerikanske næringslivet? Svaret de kom frem til var at de ansatte ikke fikk være med å bestemme eller påvirke bedriftsutviklingen.

Derfor var også dette det viktigste da Compaq ble startet i Norge; de ansatte skulle kunne påvirke utviklingen, ha selvbestemmelsesrett, og kunne påvirke også selve arbeidsplassen. Ifølge Rydningen skaper dette trivsel og positive ansatte som igjen fører til bedre produktivitet.

Da Rydningen forlot Compaq til fordel for underholdningsleverandøren Sirkus, tok han med seg mange av disse erfaringene. Han jobber nå med to elementer; kommunikasjon og underholdning. Det handler om intern og ekstern relasjonsbygging. - Folk skal ikke le seg ihjel, men trives sammen, og ville være sammen, sier han, og skynder seg å legge til; -Det er jo meningen at de skal leve..

- Vi jobber med langsiktige strategier, ikke bare en enkeltstående fest; det kan bedrifter ofte greie selv, sier Rydningen. Bedriften må ha en bevissthet omkring dette; hva vil de oppnå med et arrangement?

Det skal også være en balanse mellom det faglige og underholdende.

En annen ting Rydningen forteller fra sin tid i Compaq, er at selskapet etter to års drift i Norge ba de ansatte liste opp det som var viktigst for dem på arbeidsplassen. Dette ble gjort i andre land også, og Rydningen forteller at Norge skilte seg markant ut, ved at 70 prosent av de ansatte hadde svart GØY. Og GØY betydde her trivsel, å bli ønsket velkommen, smil fra kolleger, moro, stemning og puls. - Det gjør at man får overskudd og tåler motgang, sier han.

Han legger til at de bedriftene som har ansatte som ikke trives, som regel går rett i bøtta. Dette henger ofte sammen med ledelseskulturen. Har bedriften en leder som bestemmer alt, og lederen bestemmer at bedriften skal gå utfor et stup, så følger de ansatte etter.

- Se på IT-bransjen. Hvor mange bedrifter har mål for sine ansatte? Suksesskriterier og medarbeidersamtaler? Min erfaring fra bransjen er at det er veldig få som setter fokus på dette, sier Rydningen.

Han forteller at Sirkus leverer slike ting også, ikke bare artister og arrangementer. - Sirkus står for alt; hva som vil kommuniseres, hva de vil ha levert, faglig innhold, presentasjon og teknikk, catering, lokaler, artister, reiser, invitasjoner..

Tre stikkord er off-pist, off-road og off-shore.

- Er det mange bedriftsledere som skjønner at dette er viktig?

- Man skal lete lenge etter en bedrifttsleder som sier st det ikke er viktig med motiverte medarbeidere, men fokus mangler likevel. Det skal skje i det daglige, ikke bare et Kick-off hvert halvår hvor de ansatte får øl-bonger de kan veksle inn i baren. Det er få bedrifter i Norge som gjør det veldig bra. Under 25 prosent gjør det til ståkarakter, men dette er bare en påstand unet noe som helst undersøkelsesmateriale, sier Sirkus-direktøren.

Han legger til at enkelte bransjer har glemt dette med utstråling, men han tør ikke gå nærmere inn på hvilke bransjer det dreier seg om.

Rydningens klokkertro på trivsel og godt arbeidsmiljø bekreftes også i en fersk undersøkelse gjennomført av studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Aftenposten skriver at rundt 1000 studenter fra NTNU, Siviløkonomutdanningen i Bodø, NHH, BI og Norges Markedshøyskole har deltatt i undersøkelsen som konkluderer med at det er jobbinnhold, godt arbeidsmiljø og muligheter for personlig utvikling som teller for dagens studenter når de skal ut i arbeidslivet.

Til toppen