Man trenger ikke flytte IT-folk

- IT-folk kan jobbe der de er, mener Oracles markedssjef Harald Løvvik. - De behøver ikke samles for å samarbeide.

Harald Løvvik i Oracle Norge mener man ikke trenger å flytte IT-folk, men heller tilby verktøy som gjør at de kan utføre jobber der de befinner seg, enten det er i India eller USA eller andre steder.

Innspillet kommer på bakgrunn av denne artikkelen: Mangler to millioner IT-folk i Europa.

- Det store moteordet er 'collaboration' eller C-commerce (det vi tidligere har kjent som gruppevare, red.anm.). Vi trenger produkter som gjør at man kan jobbe sammen på tvers av organisasjoner og landegrenser. Noen produkter finnes allerede, sier han.

Det er ikke snakk om enten eller, mener Løvvik. Men han legger vekt på at de som planlegger (myndigheter og næringsliv) har en forståelse for at disse produktene finnes.

- Det at det er et umettelig behov for IT-folk grunner i at vi har hatt en desentralisert modell. Mest av teknologiske grunner har vi dyttet kompleksiteten inn på PC-en på skrivebordet og i lokale servere. Det fører til at det er mange som må administrere dette utstyret, sier Løvvik.

Han tror de fleste nå er enige om at denne utviklingen er i ferd med å snu, og at flere og flere nå trekker applikasjoner inn i nettverket.

- Konsekvensen av dette er at man trenger færre mennesker. I hvert fall færre mennesker med ettårig IT-utdannelse. De med lang, teknisk utdannelse vil vi alltid har bruk for, mener Oracles markedssjef.

Han understreker at de som utformer disse prognosene (for eksempel European Information Technology Observatory) kanskje ikke har tatt dette med i beregningen.

Til toppen