Mange bedrifter vurderer oppsigelser

Hver tredje av Norges 500 største bedrifter kan komme til å si opp ansatte i år, viser en undersøkelse.

Hver tredje av Norges 500 største bedrifter kan komme til å si opp ansatte i år, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen er gjort blant topplederne i landets største bedrifter. Topplederne sier at de "i stor grad" vurderer å ty til oppsigelser i løpet av 2003.

Undersøkelsen, som er gjort av Norsk Statistikk for programvareselskapet SAP tyder på at de største bedriftene i større grad enn de mindre, ser for seg at det blir nødvendig å si opp folk.

Hele 40 prosent av topplederne i bedrifter med mer enn 400 ansatte vurderer oppsigelser.

Undersøkelsen viser at det er i bygg- og anleggsbransjen flest toppledere vurderer oppsigelser, skriver Aftenposten.

Til toppen