Mange bruker fortsatt gammel Office

De fleste bruker nå Windows XP, men mange er ikke så imponert over Office 2003, viser nye Gartner-tall fra Europa.

De fleste bruker nå Windows XP, men mange er ikke så imponert over Office 2003, viser nye Gartner-tall fra Europa.

Microsoft vil ikke si noe eller oppgi noen særlig rundt bruk og oppgraderinger av deres kjerneprodukter, Office og Windows.

Microsoft har vært kritisert for at blant annet Office 2003 ikke innholder nok nyheter og forbedringer til at pakken er verd prisen og jobbe med å oppgradere.

Men tall fra Gartner har samlet inn fra europeiske selskaper gir en god indikasjon på situasjonen. Det skal dog føyes til at Gartners kunder er store selskaper som i snitt ofte henger litt bak i utviklingen. Men tallene viser at bedrifter som bruker Office 2000 ikke trenger å føle seg som sinker.

Tall fra fjerde kvartal i 2003 tilsier at 45 prosent av stasjonære bedrifts-PCer og 65 prosent av bærebare bedrifts-PCer nå bruker Windows XP. Dette forventer Gartner vil øke til henholdsvis 80 prosent og 85 prosent i løpet av 2004. På stasjonære PCer vil Windows 9X forsvinne helt.

Slik ser ikke situasjonen ut når det gjelder Office. I Europa dominerte Office XP, lansert i juni 2001, i fjerde kvartal 2003. Over 50 prosent brukte XP, mens hele 35 prosent brukte Office 97. 15 prosent brukte Office 2000.

Det mest overraskende er at kundene til Gartner forteller at det fremdeles er XP som vokser raskest. I løpet av 2004 vil 63-64 prosent av maskinene ha Office XP. Office 2003, lansert høsten 2003, vil kunne være installert på 9 prosent av maskinene. Fremdeles vil 15 prosent bruke Office 2000 og 12 prosent vil bruke Office 97.

Til toppen