Mange brukere i faresonen

Ifølge et svensk sikkerhetsfirma er programvareutviklere kjent med sikkerhetsfeil, og enkelte store bedrifter nedprioriterer rettingen av disse. Dette gjør at veldig mange er i faresonen for å bli hacket - selv om problemene burde vært rettet for lenge siden.

ZDNet.com skriver i dag at det svenske datasikkerhetsfirmaet Defcom går ut med at mange av de store programvareselskapene ignorerer alvorlige sikkerhetshull og dermed setter brukerne sine i fare. De sier også at situasjonen, slik den er nå, tvinger dem til å vurdere å frigi informasjon om disse hullene.

Selv om de fleste firmaene reagerer raskt og sørger for å tette hullene, så hevder Defcom at det er minst to store firmaer som ikke gir tilbakemelding. De holder nå avsluttende samtaler med firmaene, men sier at det fremdeles er aktuelt å frigi detaljene.

- Vi har funnet sikkerhetsproblemer i store operativsystemer og flere enn ett firma har ikke respondert, sier Thomas Olofsson, teknisk sjef i Defcom til ZDNet News.

David Lictfield, en bug-jeger i firmaet @stake mener at bedrifter kan være litt vel trege med å svare på slike henvendelser, men at man ikke bør gå for drastisk frem siden meningen med disse henvendelsene skal være å hjelpe kundene.
Computer Emergency Response Team har på grunn av denne tregheten laget nye regler som sier at de gir bedriftene det dreier seg om kun 45 dager til å rette feilen før detaljene om dem blir frigitt.


digitoday klarte ikke å komme gjennom til Defcoms norske kontor i morges.

Til toppen