Mange brukere i faresonen

Ifølge et svensk sikkerhetsfirma er programvareutviklere kjent med sikkerhetsfeil, og enkelte store bedrifter nedprioriterer rettingen av disse. Dette gjør at veldig mange er i faresonen for å bli hacket - selv om problemene burde vært rettet for lenge siden.

Ifølge et svensk sikkerhetsfirma er programvareutviklere kjent med sikkerhetsfeil, og enkelte store bedrifter nedprioriterer rettingen av disse. Dette gjør at veldig mange er i faresonen for å bli hacket - selv om problemene burde vært rettet for lenge siden.

ZDNet.com skriver i dag at det svenske datasikkerhetsfirmaet Defcom går ut med at mange av de store programvareselskapene ignorerer alvorlige sikkerhetshull og dermed setter brukerne sine i fare. De sier også at situasjonen, slik den er nå, tvinger dem til å vurdere å frigi informasjon om disse hullene.

Selv om de fleste firmaene reagerer raskt og sørger for å tette hullene, så hevder Defcom at det er minst to store firmaer som ikke gir tilbakemelding. De holder nå avsluttende samtaler med firmaene, men sier at det fremdeles er aktuelt å frigi detaljene.

- Vi har funnet sikkerhetsproblemer i store operativsystemer og flere enn ett firma har ikke respondert, sier Thomas Olofsson, teknisk sjef i Defcom til ZDNet News.

David Lictfield, en bug-jeger i firmaet @stake mener at bedrifter kan være litt vel trege med å svare på slike henvendelser, men at man ikke bør gå for drastisk frem siden meningen med disse henvendelsene skal være å hjelpe kundene.
Computer Emergency Response Team har på grunn av denne tregheten laget nye regler som sier at de gir bedriftene det dreier seg om kun 45 dager til å rette feilen før detaljene om dem blir frigitt.


digitoday klarte ikke å komme gjennom til Defcoms norske kontor i morges.

Til toppen