Mange demonstrerte mot OOXML

Apellant Steve Pepper mener ISOs integritet er truet etter godkjenningen av OOXML.

Mange demonstrerte mot OOXML

Apellant Steve Pepper mener ISOs integritet er truet etter godkjenningen av OOXML.

Steve Pepper ledet komiteen som på vegne av Standard Norge vurderte hvorvidt Microsoft og Ecma Internationals dokumentformat Office Open XML (OOXML) burde godkjennes som standard av ISO. Som kjent gikk et flertall i komiteen mot godkjenning, mens Standard Norge stemte likevel for.

    Les også:

I dag holdt Steve Pepper appell i demonstrasjonen han hadde innkalt til i Oslo, i forbindelse med plenumsmøtet i ISO-komiteen SC34, den som har ansvaret for OOXML.

Blant demonstrantene var mange deltakere på konferansen Go Open som organiseres av Friprogsenteret.

– Vi er ikke her fordi vi er imot Microsoft, OOXML eller ISO. Men vi er imot ISO-standardisering av OOXML og er her for å forsvare ISOs integritet, sa Pepper i sin appell.

Pepper mener hele poenget med ISO-standardisering er at det skal være én standard.

– Microsoft kontrollerer dokumentene du og jeg lager. Åpne standarder vil løse dette, og ODF var den leverandøruavhengige løsningen. Microsoft har nektet å støtte ODF. I stedet har selskapet kommet med et konkurrerende format som ønskes ISO-standardisert ved å bruke ECMA som en bakdør.

Pepper understreket at det ikke er i brukernes interesse å ha to standarder i stedet for en.

– Det blir omtrent som om Microsoft skulle komme hit med sin egen standard for stikkontakter, sa han.

Pepper pekte på at det ikke er noe nytt i at standarder må kjempes fram i strid mot store IT-selskaper.

– IBM, som var det store stygge ulven i forbindelse med standarder for noe tid tilbake, har vist at det går an å snu. Vi er glade for at Microsoft endelig har dokumentert sitt dokumentformat, men Microsoft må også vise at de virkelig mener det, når de sier at de vil støtte åpne standarder.

Pepper oppsummerte demonstrantenes krav slik:

– Vi ber Microsoft om å støtte ODF, Standard Norge om å endre stemmen fra ja til nei, ECMA om å trekke tilbake søknaden og ISO om å avvise OOXML som standard. I tillegg ber vi Regjeringen om ikke å bruke OOXML som en godkjent standard i Norge.

    Les også:

Til toppen