Mange er misfornøyd med sitt ERP-system

De aller fleste økonomiansvarlige i Norge er misfornøyde med økonomisystemene i egen bedrift. Så mange som 70 prosent mener minst to av hovedfunksjonene innen økonomistyringen er for dårlig.

Opplysningene fremkommer i en undersøkelse av 100 av de 1000 største selskapene i Norge utført av TNS Norsk gallup for SAS Institute som selger analyseverktøy.

Undersøkelsen viser seg at 75 % av alle bedriftene bruker fra 1-9 kalenderdager på å lage sine månedsrapporter. Hele 50 % av bedriftene ønsker å korte ned denne rapporteringstiden. 38 % mener en kortere rapporteringstid vil oppfattes positivt eksternt og dermed ha en positiv effekt på bedriftens omdømme. Ved å korte ned tiden på rapportering frigjøres ressurser slik at økonomiavdelingen kan bruke tid til å analysere tallene og gi prognoser for fremtiden.

- Det blir stadig viktigere å produsere prognosedata og analysere disse hurtig. Styring av prognosedata er en mer positiv og effektiv måte å styre på enn historikk. Det er mer lønnsomt å fokusere på nye mål, enn å dvele ved fortiden. Men dette forutsetter gode systemer som både rapporterer i realtid og ser inn i fremtiden, sier Gunilla Resare, Markeds- og kommunikasjonsdirektør i SAS Institute AS.

Økonomisjefer er ikke fornøyde med økonomisystemenes rolle innenfor budsjettering og planlegging. Et hovedproblem i dag er at det brukes for mye tid på å lage rapporter og for lite på analyse. En fremtidsrettet økonomifunksjon rapporterer ikke kun historikk, men bør kunne levere fremtidsrettede analyser, simuleringer og andre beslutningsgrunnlag.

Undersøkelsen viser at de aller fleste bedriftene (72 %) både jobber med budsjetter og rullerende prognoser. Behovet for rullerende prognoser er et kjernepunkt i dagens økonomifunksjon fordi styret og ledelsen har behov for å få tidligere varsling av underliggende trender av betydning for bedriftens utvikling.

Til toppen