Mange flere fikk fiber i fjor

Slik var det norske teleåret 2013.

Mange flere fikk fiber i fjor
Antallet private, fiberbaserte bredbåndsabonnementer økte med nesten 80 000 i Norge i fjor. Bilde: FogStock/Alamy/All Over Press

Post- og teletilsynet (PT) la i dag fram en rapport om det norske markedet for elektronisk kommunikasjon 2013. Kort oppsummert øker stadig datatrafikken, samtidig som at vi samlet bruker mindre penger på slike tjenester enn i 2012. Likevel øker investeringene i bransjen til mer enn 8 milliarder kroner, noe som er over 600 millioner kroner mer enn i 2012. I tillegg kommer 1,8 milliarder kroner som ble investert i 4G-frekvenser i desember i fjor.

Den største veksten i investeringene skjedde i fibernettet, og det er også her det er størst vekst i antallet abonnenter. Ved årsskiftet fantes det knapt 1,8 millioner abonnementer på fast bredbånd i private husholdninger. Av disse var omtrent 470 000 basert på fiber, noe som er nesten 80 000 flere enn et år tidlige. I den samme perioden falt antallet xDSL-abonnementer med 45 000.

Av operatørene for fiberaksess til privatmarkedet har Viken Fiber vokst kraftig. Selskapet, som er en del av Altibox-samarbeidet, har økt sin markedsandel fra 9,5 til 19,9 prosent på et år og har dermed passert både Telenor og Lyse Fiber.

Markedsandeler for fiber basert på abonnement til privatkunder.
Markedsandeler for fiber basert på abonnement til privatkunder. Bilde: Post- og teletilsynet

Hastighet

Økt utbredelse av fiber bidrar til økte hastigheter, selv kabel-tv-basert bredbånd og VDSL-teknologier også bidrar. Andelen som nå har nedstrømshastighet på 30 megabit per sekund eller mer, har økt fra 12,7 til 19,2 prosent på det år. Samtidig har andelen som ikke har mer enn 10 megabit per sekund nedstrømshastighet blitt redusert fra 50,8 til 40,5 prosent.

Antallet dedikerte abonnementer for mobilt bredbånd er synkende i privatmarkedet. PT mener at dette skyldes at flere bruker smartmobilen som tilgangspunkt til internett, for eksempel mens de bruker nettbrett. For datatrafikken i mobilnettet vokste med 55 prosent i fjor, og 56 prosent i 2012.

Omsetningen i sluttbrukermarkedene gikk likevel ned med 453 millioner kroner, til knapt 30,9 milliarder kroner. Av denne omsetningen står Telenor for 49,7 prosent, noe mindre enn året før.

Tidligere har omsetning i mobilmarkedet kompensert for fallet i delmarkeder som fasttelefoni, men i fjor sank også omsetningen av mobiltjenester.

Hele rapporten fra Post- og teletilsynet er tilgjengelig her.

    Les også:

Les mer om: