Mange forslag 2

Outlook

-------

Det kom en del gode løsninger i Outlook 2003 (f.eks mulighet til å sette

standardvisning av epost til ren tekst og tredelingen av grensesnittet

for lesing av epost), men den har fortsatt noen klare mangler for de som

får _store_ mengder legitim epost hver dag. Dette gjelder først og

fremst hvordan den behandler diskusjoner med mange deltagere.

Her kommer noen forslag:

- Threadview i visning av innhold i epostfolder, slik det er gjort

Outlook Newsreader.

- Mulighet til å bounce meldinger, altså en forward-funksjon som ikke

omformaterer innholdet.

- Mulighet til å velge at markør plasseres under teksten man svarer på

når man velger Reply, gjør det enklere for de som vil quote riktig.

- Default gjenbruk av In-Reply-To-headeren når man sender epost via

Exchange-smtp, vil da støtter threading.

- Fjerne bug med at de 4 øverste linjene i eposten man svarer på av og

til blir lagt ut på utlippstavlen idet man trykker Reply.

- Mulighet til å telle opp antallet timer i et gitt tidsrom av

kalenderaktiviteter som er satt i en Category, kan brukes til personlig

timelisteføring.

Powerpoint

----------

Powerpoint 2003 introduserte bedre støtte for tegning på skjermbildet i

presentasjonsmodus, men for de som vil bruke en tablet-pc som ren

tavle-erstatning mangler det fortsatt en del ting:

- I flerskjermmodus må det være mulig å skifte mellom fremvisningen av

presentasjon og "redigeringsvinduet", altså at det er mulig å tegne på

det framviste bildet og å kunne se hvordan det ferdig animerte

skjermbildet ser ut - uten at publikum ser noe annet en selve

presentasjonsvisningen.

- Hurtigtast til "Erase All Ink on Slide".

- Hvis man bruker "After animation" -> "Dim" på animasjoner kreves det

to museklikk for å gå til neste slide når man er på siste animerte

element, her bør det bare være nødvendig med ett.

- Mulighet til å å bruke mer enn 100% zoom i Slide Sorter View, noen vil

ha muligheten til å se flere, hele slides samtidig når man leser gjennom

presentasjoner.

- "Hide slide" bør automatisk opprette et Custom Show.

Office

------

Task Pane må være enklere å få tak i.

Word

----

Innliming av store Visio-modeller bestående av mange elementer gjør at

Word starter en ny Visio-prosess som bruker 100% CPU i flere dager. Den

eneste løsningen er tilsynelatende å gruppere Visio-modellen, det bør

være unødvendig.

Windows

-------

Mulighet til å velge hva slags type bruker man er under installasjon.

Vanlige brukere har bare godt av å ha "alle bjeller, fløyter, themes og

veivisere på", mens for erfarne brukere (som ikke gidder å sette opp

unattended install for maskinene sine) er dette bare sterkt irriterende.

Inkludér Resource Kit i standardinstallasjoner og slå på tab-completion

som standard i Command Prompt (inntil det kommer en nyere terminal, den

som finnes nå har vel ikke utviklet seg på 20 år).

Støtte for Mouse Gestures i Windows hadde vært tøft. Tabbed Browsing i

IE likeså.

Til toppen