Mange forslag 3

1. Gjøre noe med dll-problemet, slik at gamle avinstallerte programmer, ikke

bruker så unødvendig mye plass. Vet at det ble innført med W2K for å gi

bedre stabilitet. Menærlig talt, gamle dll filer som ikke trengs lenger,

hadde vært fint om de hadde blitt borte.

2. Drivere som forårsaker BSOD. I XP kom en Roll-Back funksjon som er meget

bra. Men den virker ikke på kritiske komponenter som f.eks når det gjelder

drivere på SCSI/IDE kontrollere. Skulle gjerne hatt mulighet til å gå

tilbake til gamle drivere på disse tingene på en mer elegant måte enn å gå

via Recovery Console.

3. En funksjon for å rydde opp i gamle, ugyldige registeroppføringer. Mange

programmer er ikke flinke nok til å slette seg selv fra registeret, noe som

jeg har opplevd som et problem. En funksjon lignende på Nortons WinDoctor

hadde vært kjekt.

4. En litt enklere måte og sette opp forskjellige hardware profiles på. Det

er ikke alltid like lett å forklare en sluttbruker hvordan han skal sette

opp hardware profiles på, i og med at han må inn i Device Manager og System

i Control Panel. Gjerne et eget verktøy med veivisere (som forøvrig dere er

flinke til å lage), slik at sluttbrukere som ikke har så god kompetanse, kan

gjøre dette selv.

5. Mange HW enheter er gjerne litt kresen når det gjelder valg av IRQ. Noen

krever en bestemt IRQ, mens andre tar det som er ledig. Jeg vet at dette

ikke er MS sin feil, men produsentene av HW og ikke minst de som skriver

drivere. IRQ deling ble innført fra w2k hvis jeg ikke husker helt feil og

den fungerer i de fleste tilfeller. Men jeg har opplevd store problemer med

at enkelte enheter rett og slett ikke kan dele IRQ, de forårsaker enten BSOD

eller andre ting. I et tilfelle delte skjermkortet og et NIC samme IRQ.

Resultatet ble at CPU load ble mellom 90-100%, selv om Task Manager ikke

viste hvilken prosess som brukte så mye av CPU. System Idle viste nesten

konstant 97 % ledig, selv om Performance viste 90-100 % load. IRQ, DMA, I/O

osv har blitt mye bedre siden w9x/NT, men det kan bli enda bedre.

6. En litt enklere måte å forandre settings i Remote Web Desktop Connection

på. Skal en mappe opp lokale disker via Web, må en inn og gjøre endringer på

selve asp-filen. Et enklere grensesnitt hadde vært meget nyttig. Og gjerne

en måte å endre hvilken port som brukes uten å måtte gjøre endringer i

OCX-filen.

7. Denne er litt mer urealistisk, men jeg sier det allikevel. I og med at

det er stor variasjon i kunnskaper mellom de som bruker windows, skulle jeg

gjerne sett en slags funksjon for å stille inn hele grensesnittet med et

enkelt klikk, slik at en hadde en innstilling for de med begrenset kunnskap

og en innstilling for avanserte brukere. La oss tenke oss at for begrensete

brukere, vises ikke skjulte filer, administrative tools osv. (slik det

allerede er i dag på en standard install). For en avansert bruker

(administrator), vises alt dette med en gang uten å måtte bruke unødvendig

lang tid på å stille inn grensesnittet for hver ny maskin en skal bruke.

Hadde vært veldig gøy om en kunne ha fått den muligheten allerede under

installasjonen.

8. En måte og sette Disk Quota på en hel maskin (alle disker) og ikke bare

en enkelt partisjon, evnt. et domene eller site. Er fryktelig vanskelig å

administrere med mange disker uten 3.parts programvare.

Til toppen