Mange forslag 4:

Windows:

Lage et system for å håndtere "locations." Som omreisende konsulent

jobber jeg hos et antall faste kunder som alle har forskjellige innstillinger

for proxy, smtp-server, default printer, m.m. Det er irriterende å måtte

konfigurere opp alle programmer, og stadig være bevisst hvilket nettverk

jeg er på. Alle slike innstillinger bør knyttes til en "location."

Det finnes et stadig økende marked for produkter som som beskytter

brukeren mot uønskede cookies, spyware, m.m. Det bør finnes en

sentralisert mulighet for å slette alle slike spor innebygget i Windows.

Bedret sikkerhetspolitikk, og filosofi rundt sikkerhet generelt. Les bl.a.

følgende URL for et lysende lysande eksempel på at Microsoft har et

stykke igjen før de har sikkerhetstankegangen heilt inne:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/networking/moniker/overview/appendix_a.asp

Teksten omhandler kobling av nedlastbare filer i IE mot riktig plugin

eller program vha. MIME-type. Sitat:

"[...] when downloading, among others, .bat and .cmd files, which are

plain text files [...] identified by the server as 'text/plain', and have no

associated MIME type in the registry. Without the final check for an

associated application, these would be displayed in-pane, whereas

the desired behavior is to launch the command interpreter."

En _fungerende_ brannmur i Windows XP. Det bør være mulig å sette

opp brannmuren slik at den beskytter meg, men samtidig lar meg logge

inn på filservere på nettverket, bruke delte printere, m.m. Jeg har hatt

en supportcase med Microsoft Norge fordi jeg klarer å få kontakt med

noen nettverksressurser hvis brannmuren er slått på, selv med åpning

nødvendige porter, som spesifisert av supportavdelingen selv. Nå har

jeg skaffet meg en annen brannmur i stedet.

Office:

Fjerne den _IRRITERENDE_ oppførselen ved klipp og lim av tekst i,

Word hvor man alltid får valget om å bruke "default formatting" og

"match destination" formatting. Standardinnstillingen for denne

funksjonen oppleves som feil for meg i de aller fleste tilfeller. Gamle

Word var langt brukervennligere. Dette er en funksjon som irriterer

meg hver gang jeg benytter Word, som jeg ikke kan fatte at har

sluppet gjennom brukertesting. Helst vil jeg tilbake til gamle Word,

men alternetiver kan være en tastekombinasjon som kan fungere

som alternativ til Ctrl-V.

I forlengelse av min irritasjon over klipp og lim i nye Office bør det

også sies at denne funksjonen nå inneholder klare begrensninger

som jeg opplever som rene feil. Forsøke f.eks. å markere et område

i et dokument som inneholder to tabeller med ulik formatering, og

så kopiere de til et dokument med en annen mal. Det er ikke mulig

å utføre denne operasjonen uten at man taper formateringen på

minst én av tabellene.

Rette feilene i Powerpoint som gjør at hvit tekst over mørke objekter

i bakgrunnen ikke blir synlige på utskrift.

Gjøre tilgjengeligheten på norsk språk, stavekontroll, m.m. bedre

for oss brukere som foretrekker engelsk Office. I mitt miljø, som stort

sett består av programmerere og utviklere, foretrekker alle engelske

versjoner av programvare. For meg er det et evig pes å få på plass

norsk stavekontroll etterpå, og ofte orker jeg ikke ta bryet fordi det

er for mye jobb. På nye Office XP (og 2003) vet jeg ikke hvor jeg får

tak i programvaren/filene jeg trenger en gang. Høy terskel. Det er

mulig hele problemet kan utbedres ved enklere informasjonstilgang.

Til toppen