Mange glemmer bærbart i drosjen

Årlig glemmes det rundt et tusen PDA-er og PC-er i Oslo-drosjene, mange med følsom informasjon.

Årlig glemmes det rundt et tusen PDA-er og PC-er i Oslo-drosjene, mange med følsom informasjon.

IT-sikkerhetsselskapet Pointsec Mobile Technologies, som har spesialisert seg på å sikre bærbart utstyr gjennom brukervennlige krypteringsløsninger, har gjennomført en undersøkelse som støtter opp om hvor viktig produktene deres er.

Undersøkelsen er gjennomført i slutten av 2004 blant 900 drosjesjåfører i London, Helsinki, Oslo, München, Paris, Stockholm, København, Chicago og Sydney.

I Oslo er undersøkelsen gjennomført som spørreundersøkelse blant sjåfører i et tilfeldig utvalgt av 98 drosjer i tjeneste, av til sammen 2250 drosjer i Oslo. Sjåførene skulle anslå hvor mye passasjerene hadde glemt igjen av mobiltelefoner, PDA-er og bærbare PC-er det siste halvåret.

Svarene tyder på at så mange som 400 PDA-er, 1700 mobiltelefoner og 110 bærbare PC-er blitt glemt igjen i Oslo-drosjene over en periode på seks måneder. Andelen mobiltelefoner er mindre enn i de andre byene i undersøkelsen. På den andre siden er det legges igjen betydelig flere PDA-er og bærbare PC-er i norske taxier enn i drosjer i både Tyskland, Sverige og Finland. Gjennomgående verst blant de nordiske er danskene, som ifølge undersøkelsen har lagt igjen nesten 12.000 mobiltelefoner, 550 PDA-er og 200 bærbare PC-er i drosjer i halvårsperioden.

De mest glemsomme passasjerene er i London. På et halvt år glemmer de igjen 64.000 mobiltelefoner, 5.800 PDA-er og nesten 5.000 bærbare PC-er. Byen har rundt 20.000 drosjer.

Heldigvis viser undersøkelsen at internasjonalt sett ble 80 prosent av passasjerene gjenforent med sine mobiltelefoner, og 96 prosent med sine PDA-er og bærbare PC-er. Drosjesjåfører er jevnt over observante og flinke til å oppspore eierne.

På den andre siden peker Pointsec på at det er de minste enhetene som er lettest å glemme, og på at næringslivsfolk stadig oftere tyr til smarte mobiltelefoner med lagringskapasitet opptil 80 megabytes. Intense brukere kan ha lagret mangt av interesse for konkurrenter og kriminelle, og det skal forholdsvis svært lite til for å gjøre informasjonen utilgjengelig for uvedkommende, også om utstyret er slått på når det finnes.

Til toppen