Abonner
SIKKERHET

– Mange har dyppet tærne i «zero trust» under pandemien

Microsoft mener flere prøver ut ny sikkerhetstilnærming på grunn av pandemien.

Den tradisjonelle «borg og vollgrav»-tilnærmingen for IT-sikkerhet tar utgangspunkt i at alt som er på innsiden av de ytre grensene er til å stole på, og at ingen uvedkommende kan trenge seg inn. I mange av dagens IT-miljøer er ikke dette en realistisk forutsetning.
Den tradisjonelle «borg og vollgrav»-tilnærmingen for IT-sikkerhet tar utgangspunkt i at alt som er på innsiden av de ytre grensene er til å stole på, og at ingen uvedkommende kan trenge seg inn. I mange av dagens IT-miljøer er ikke dette en realistisk forutsetning. Foto: Jean Vaillancourt/Colourbox

Kontoransatte over hele verden har på grunn av covid-19-pandemien måttet jobbe fra hjemmekontoret. Dette har budt på mange utfordringer, men kanskje aller størst for virksomheter som baserer IT-sikkerheten sin på den tradisjonelle tilnærmingen om at bedriftsnettverket skal være en uinntakelig borg, omgitt av en vollgrav. For at eksterne brukere skal få tilgang til virksomhetens interne IT-systemer, er det gjerne VPN (Virtual Private Network) som er løsningen.