Mange i Norge har aldri brukt PC

En undersøkelse gjort at Microsoft dokumenterer av slett ikke alle nordmenn bruker PC. Her er tallene:

En undersøkelse gjort at Microsoft dokumenterer av slett ikke alle nordmenn bruker PC. Her er tallene:

En undersøkelse utført på vegne av Microsoft Norge viser at hver tredje person over 50 år aldri har brukt en PC eller surfet på Internett. Undersøkelsen viser også at det er de med lavest inntekt som kommer dårligst ut.

Microsoft Norge mener det er bekymringsfullt at det skapes et digitalt klasseskille i Norge.

-Vi er opptatt av at alle skal få tilgang til de muligheter som data og Internett gir. Alle bør få muligheten til å nyte godt av teknologiske utviklingen uavhengig av alder, kjønn, inntekt og geografi. IT skal ikke være forbeholdt enkelte grupper i samfunnet, mener adm. direktør Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge.

Undersøkelsen som er gjennomført av InFact på vegne av Microsoft ser nærmere på IT-vanene til de over 50 år. Totalt har over 1.000 personer fra hele landet svart på denne undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at mange i denne aldergruppen ikke vet hva Internett er. Det er flest eldre i Nord-Norge og Trøndelag som er helt ukjent med hva Internett er, mens de eldre i Oslo har best kjennskap til Internett. Undersøkelsen viser at jo eldre man er, jo mindre vet man om data og Internett.

Over 70 prosent av de eldre med samlet husholdningsinntekt rundt 100.000 kroner har aldri prøvd en datamaskin eller vært inne og sett hva Internett er. Tilsvarende tall for de med en samlet husholdningsinntekt på over 500.000 kroner er under 7 prosent.

-Vi kan ut fra disse tallene anta at det er mange minstepensjonister som ikke får mulighet til å bruke en PC eller Internett, mener Microsoft Norge-sjefen, som legger til at man bør sette i verk tiltak for å demme opp et økende digitalt klassekille:

Her er tallene fra undersøkelsen:

8,7% av befolkningen over 50 år vet ikke hva Internett er

32,9% av befolkningen over 50 år har ikke prøvd datamaskin/Internett

46,5% i Nord-Norge har ikke prøvd datamaskin/Internett

71,7% med husholdningsinntekt rundt 100.000 har ikke prøvd datamaskin/Internett

27,9% av de som ikke har datamaskin/Internett skulle ønske at de hadde tilgang til datamaskin/Internett

53,6% av de som ikke har datamaskin/Internett ønsker ikke tilgang til datamaskin/Internett

52,6% av de som verken har eller ønsker tilgang til datamaskin/Internett syns det er skremmende med ny teknologi

46,5% bruker datamaskin/Internett hver dag

85,6% bruker datamaskinen til e-post

90,5% bruker datamaskinen til Internett

77,5% bruker Internett til banktjenester (nettbank)

45,4% vet hva en MP3-spiller er (52,4% menn og 38,6% kvinner)

36,6% føler at de ikke henger med innen data og informasjonsteknologi (31% menn og 42,1% kvinner)

48,2% har lyst til å lære mer om data og informasjonsteknologi (57,1% menn og 39,5% kvinner)

Av disse ønsker 82,5% å lære mer om bruk av datamaskin

81% ønsker å lære mer om bruk av Internett

Til toppen