Mange IT-ansatte ønsker seg ny jobb

Et flertall av norske IT-ansatte ønsker seg en ny jobb, indikerer en undersøkelse.

Et flertall av norske IT-ansatte ønsker seg en ny jobb, indikerer en undersøkelse.

En holdningsundersøkelse gjort på hjemmesiden til rubrikktjenesten Zett.no svarte 59,4 av respondentene som arbeider i data og IT at de har lyst på en ny jobb.

Over 8000 nordmenn fra hele landet deltok. De aller fleste av dem vil helst ha nytt arbeid i sin egen bransje.

Markedssjef Helene Graver i Zett Stilling sier antallet er langt høyere enn forventet. Hun tror mye av årsaken kan være at stadig flere ansettes i engasjementer eller for en viss kontraktsperiode.

- Tallene viser at folk er mindre lojale overfor arbeidsgiver enn tidligere. Manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter kan være noen årsaker til at folk opptrer mindre lojalt enn tidligere, sier Graver.

Undersøkelsen viser at 16 prosent av respondentene på landsbasis har vært i flere enn ett ansettelsesforhold i løpet av det siste året.

– Dette hadde vært helt utenkelig for bare ti år siden og viser at mobiliteten i arbeidsmarkedet er stor. Respondentene kommer fra alle aldersgrupper, så det er en myte at det bare er de unge som skifter hurtigst jobb, sier Graver.

På spørsmål om hvilke bransjer som er mest attraktive i forbindelse med en eventuell ny jobb, var data og IT det mest attraktive alternativet. Ut fra en liste der man kunne krysse av flere alternativer, svarte 81,7 prosent at de kunne tenke seg en jobb i denne bransjen. Det nest mest populære alternativet var administrasjon og kontor. 32,4 prosent av respondentene svarte de kunne tenke seg en slik jobb.

Tilgangen til nye stillinger kan også være en årsak til ønske om å skifte jobb.

Hos Aetat var det i årets første fire måneder til sammen registrert 1.790 ledige stillinger fordelt med henholdsvis 514, 453, 393 og 430 stillinger i januar, februar, mars og april. I tillegg kommer det grå stillingsmarkedet, som kan utgjøre hovedtyngden av rekrutteringen.

For to år siden var det bare 921 ledige stillinger fordelt med 137, 353, 275 og 156 ledige stillinger i de samme månedene.

Hodejeger Per-André Marum i rekrutteringsselskapet Orion Search International, mener funnene i undersøkelsen underbygger trenden som har vært i næringslivet i de siste årene.

– Arbeidsmarkedet har i løpet av de tre siste årene aldri vært bedre enn nå. Det vises også gjennom det økende antallet utlyste jobber man blant annet finner i aviser og på rubrikktjenester. Tilstanden er heldigvis ikke som for seks år siden. Den gang var mobiliteten i arbeidsmarkedet for høy, og bidro til å skape usikre rammebetingelser for næringslivet, sier Marum.

Til toppen