Mange IT-avdelinger bør splittes

Moderne IT-avdelinger må skjøtte to ulike roller, og bør vurdere å dele seg, mener Gartner.

Moderne IT-avdelinger må skjøtte to ulike roller, og bør vurdere å dele seg, mener Gartner.

Når bedrifter skal gjøre nye ting og vokse, må dette i stadig større grad skje gjennom IT-planlegging. Det er nye systemer eller fornyelser av dagens systemer som skal gjennomføre endringene.

I mange år har det hett seg at IT-avdeling har mistet makt – det er andre avdelinger, for eksempel markedsavdelingen som har tatt initiativet for sine egne systemer – for eksempel kundekontaktsystemer (CRM).

Og i de svake økonomiske årene etter fallet i 2000/2001 har IT-avdelingens rolle vært klar: Forenkle systemene og kutte kostnadene. Men etter hvert som bedriftene skal vokse, står IT-avdelingen foran et veiskille, mener Gartner.

Denne påstanden ble fremlagt under en presentasjon på Gartners europeiske toppmøte i Barcelona i går.

– Dagens IT-avdeling må se på sin rolle og velge mellom tre alternativer fremover, sier Gartner-analytiker David Flint.

Han medgir at det ofte ikke er IT-avdelingen selv som bestemmer dette, selv om de kan ta et initiativ. Det er administrerende direktør og styret som utløser en omorganisering.

Flint lister opp de tre mulighetene:

– Driftsavdeling: IT-avdelingen rendyrker sin rolle på drift og fokusere på effektivitet. Denne rollen er truet, fordi stadig flere vil sette ut driften sin.

– Forhandlingsleder: I en bedrift som har satt ut driften er IT-avdelingen blitt en koordinator og en forhandler som har oppsynet med outsourcingspartneren.

– Endringsavdeling: En IT-avdeling som skal ta en ledende rolle på å ta initiativ til og innføre nye prosesser og IT-systemer.

Mange bedrifter bør dele opp IT-avdelingen i en driftsavdeling og en endringsavdeling, er Flints konklusjon. Endringsavdelingen vil trolig inneholde en rekke folk fra IT-avdelingen som er flinke på prosess, men de må kunne IT for å se mulighetene til å skape nye prosesser og systemer.

Flint medgir at behovet for en deling vil variere svært fra bedrift til bedrift. Men behovet for en deling av rollene mange IT-avdelinger har er til stede både i mange små og store bedrifter.

Til toppen