Mange IT-folk vil bytte jobb

Mange har klamret seg til jobben under nedgangsperioden i IT-bransjen. Nå kan det bli endring, tror hodejeger Rolf Nævra.

Mange har klamret seg til jobben under nedgangsperioden i IT-bransjen. Nå kan det bli endring, tror hodejeger Rolf Nævra.

Halvparten av dem som jobber innen IT og telekommunikasjons tror de vil bytte arbeidsplass om to år.

Dette framgår av en undersøkelse mot akademikere foretatt av det svenske rekrutteringsselskapet Alumni.

Mange har jobbet lenge hos den samme arbeidsgiveren med lite variasjon av nye arbeidsoppgaver og med dårlig lønnsutvikling. Lavkonjunkturen har gjort at mange rett og slett bare har «overvintret» på de jobber de har hatt, mener Alumni.

Undersøkelsen viser at syv prosent av dem som driver eget firma tror de går over til fast jobb innen to år. Bare en av fem tror at de jobber med samme oppgaver hos samme arbeidsgiver, mens hele 44 prosent angir at de har en klar ambisjon om å bytte jobb.

– Jeg tror det er mye riktig i denne undersøkelsen, sier hodejeger Rolf Nævra i det norske rekrutteringsselskapet Galileo som har spesialisert seg mot IKT-bransjen.

digi.no har tidligere omtalt den store konsulentjakten, der situasjonen i Norge er snudd på hodet i forhold til bare ett år siden. Nå sliter selskaper med å finne kvalifisert arbeidsplass og bransjen skriker etter erfarne konsulenter.

    Les også:

– IT-ledelsen har nok hatt en enkel hverdag i å beholde folk og har kunne ta det piano med å kjøre personalutvikling, opplæring, utviklingstilbud og sosiale tilbud, framholder Nævra.

Godt kvalifiserte arbeidstakere har måttet finne seg i å stå stille i lønnsutviklingen og til og med gå ned i lønn og betingelser. Nævra tror at gode tider vil skape sterkere reaksjoner og tøffere forhandlinger framover.

Dette vil spesielt gjelder selgere og IT-ledelse som ofte er sterkere styrt av penger og betingelser. Konsulentene kan komme noe etterpå.

– IT-konsulenter kan være en treg materie som ikke i like stor grad som selgere og ledere legger vekt på lønn. Teknologien og interessen for faget har ofte vært den sterkeste pådriver, påpeker Nævra.

Men nå endres situasjonen. Nævra ser allerede en tendens til jobbrokkering og stor etterspørsel etter konsulenter. Mens Galileo i fjor hadde en pool av ledige mennesker, blir kvalifisert arbeidsplass nå snappet opp i løpet av timer eller dager.

Galileo går i disse dager hardt ut i annonsering og kampanjer for å finne de riktige kandidater, og prøver seg også i Sverige og Danmark.

IT-ansatte med fem, seks års erfaring og dokumenterte kunderelasjoner, har svært gode utsikter, mener Nævra.

Til toppen