Mange leverte selvangivelse med SMS

Godt over en million skatteytere leverte årets selvangivelse via Internett, SMS eller telefon.

1.113.000 skatteytere valgte bort den papirbaserte utgaven og tastet inn selvangivelsen i elektronisk form i år, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

544.000 leverte over Internett, 378.000 leverte over telefon, mens nesten 191.000 bekreftet riktigheten av den ferdigutfylte utgaven ved å sende en tekstmelding.

    Les også:

Antallet som leverte over Internett steg med 20.000 i forhold til i fjor, mens den tilsvarende økningen blant de som leverte over telefon var på 14.000. Innlevering via SMS ble innført i år.

Økningen i antallet skatteytere som leverer selvangivelsen elektronisk er dermed på 25 prosent i forhold til i 2002, slik at mer enn hver tredje skatteyter i år leverte elektronisk.

- Det er en milepæl at over en million nordmenn har levert elektronisk, sier skattedirektør Bjarne Hope, i pressemeldingen.

- Dette er et godt eksempel på elektronisk forvaltning i praksis. Det er særlig hyggelig at den nye tjenesten med tekstmelding har slått så godt an, forteller han.

Tradisjonelt leverer mange nordmenn selvangivelsen i siste liten. Dette var også tilfellet i år. Nesten 205.000 leverte selvangivelsen elektronisk den 30. april, men Skattedirektoratet har verken registrert lange køer eller andre problemer av betydning. Dette tyder på at kapasiteten var god nok.

Til toppen