Mange må betale skatt på jobb-samtaler

Nye beregninger avdekker at tusenvis av arbeidstakere må skatte for jobb-samtaler med mobilen.

Nye beregninger avdekker at tusenvis av arbeidstakere må skatte for jobb-samtaler med mobilen.

Nye skatteregler innebærer at arbeidstakere i år får påslag i inntekten på opptil 4 000 kroner per år for mobiltelefon fra bedriften, og opptil 6 000 kroner hvis også bredbånd dekkes av arbeidsgiver.

Dette har fått både IKT-Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Norsk Journalistlag (NJ) og Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til å steile.

    Les også:

Bruk av elektronisk kommunikasjon i et kunnskapsbasert arbeidsliv er ikke en frynsegode, men en nødvendighet for å kunne uføre sine arbeidsoppgaver, mener IKT-Norge, YS, NJ og HSH.

Nå krever organisasjonene at skatten på elektronisk kommunikasjon (mobil, PC og Internett) fjernes, eller i det minste reverseres tilbake til den gamle ordningen.

Finansministeren og statssekretæren har ved flere anledninger sagt at de kan være villige til å se på beløpsgrensene, dersom det legges frem dokumentasjon på at nivået er urimelig.

Ved god hjelp fra NetCom og Telenor, kan nye beregninger få fart på denne beslutningen.

Tallene viser at sjablongsatsen medfører at tusenvis av arbeidstakere i realiteten pålegges å betale skatt for jobbsamtaler.

De fire organisasjonene IKT-Norge, YS, HSH og NJ oversender i dag brev om dette til stortingets finanskomité.

Brevet retter en kraftig oppfordring om å rette opp den grove skatteskjerpelsen når revidert statsbudsjett kommer til behandling om kort tid.

Utdrag fra brevet:

Tall fra Telenor og NetCom:

Antall kunder med arbeidsgiverbetalt mobiltelefon: 700 000

Gjennomsnittlig kostnad per bedriftskunde per år: 6 200

Gjennomsnittlig privat bruk: i snitt 27 prosent

Korrekt skattefordel per år: 1 674

Tallene viser at en arbeidstaker med arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon vil med de nye sjablongsatsene, bli skattlagt for en stor andel jobbsamtaler.

- Når man tar høyde for det skattefrie bunnbeløpet på 1000 kroner, vil den korrekte gjennomsnittlige skattbare fordelen på arbeidsgiverbetalt mobiltelefon være 674,- kroner for én digital-tjeneste, framholder IKT-Norge i brevet til finanskomiteen.

Til toppen