Mange miljøsvin blant IKT-gigantene

Den fjerde rapporten fra Greenpeace om IKT-gigantenes miljøpraksis, avduker noen overraskende svin.

Mange miljøsvin blant IKT-gigantene

Siden august i fjor har miljøvernerne i Greenpeace utgitt kvartalsvise rapporter om miljøpraksisen til verdens største leverandører av PC-er og mobiltelefoner.

Miljøpraksis dreier seg her om spesielt to forhold: I hvilken utstrekning selskapene gjør noe for å redusere forekomsten av miljøgifter og andre farlige stoffer i sine produkter, og hvorvidt de opptrer ansvarlig når produktene ikke lenger er i bruk, ved å sørge for innlevering og resirkulering.

Disse selskapene er med i undersøkelsen (i alfabetisk rekkefølge): Acer, Apple, Dell, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, Sony Ericsson og Toshiba.

Hvert selskap vurderes ut fra opplysninger som er tilgjengelig offentlig, hovedsakelig fra deres nettsteder. Manglende samsvar mellom observert praksis og publiserte opplysninger fører til trekk. Samlekarakteren er gitt i en skala fra 0 til 10.

Forholdet til giftstoffer er fordelt på fem kriterier: selskapets egne regler for bruk av kjemikalier, hvordan kjemikalier håndteres gjennom forsyningskjeden, timeplan for å trappe ned all bruk av PVC, timeplan for å trappe ned all bruk av brominerte flammeretardanter (BFR), og hyppigheten av PVC-frie og BFR-frie produkter på markedet.

Retur og resirkulering er vurdert i henhold til fire kriterier: finansiell støtte til returordninger, tilbud om frivillig retur og resirkulering i alle land der selskapets produkter selges, informasjon til brukere om retur og resirkulering, og rapportering av hvor mye som faktisk samles inn og resirkuleres.

Her er poengene og rangeringen slik de er gjengitt i rapporten Greenpeace Guide to Greener Electronics:

Nokia: 8,0
Har kuttet ut de verste kjemikaliene. Ufullstendig rapportering om resirkulering.

Dell: 7.3
Taper poeng fordi de mangler produkter uten de verste kjemikaliene, men hevder seg sterkt innen global retur.

Lenovo: 7,3
Mister forrige kvartals andreplass til Dell på grunn av mangler ved returordningen og mangel på produkter uten de verste kjemikaliene.

Sony Ericsson: 7,0
Klar forpliktelse om å tilby produkter frie for de verste kjemikaliene innen 2008. Bedre rapportering om returordning er påkrevet.

Samsung: 6,7
Gode regler for kjemikalier, men mangler fortsatt produkter uten de verste kjemikaliene. Retursystemet er ennå ikke globalt, og må forbedres.

Motorola: 6,7
Noen produkter på markedet er frie for de verste kjemikaliene. Taper poeng for ikke å ha klare tidsskjemaer for når disse skal kuttes i alle produkter. Skårer poeng for å rapportere om resirkuleringsrate.

Toshiba: 6,0
Forbedring innen skadelige stoffer og returkriterier.

Fujitsu Siemens: 6,0
Noen modeller er frie for de verste kjemikaliene. Svak ordning for retur og resirkulering.

Acer: 5,7
En viss bedring innen regler for kjemikalier. Ingen modeller er frie for de verste kjemikaliene.

Apple: 5,3
Har konkrete tidsskjemaer for når de skal kutte de verste kjemikaliene. Taper på ikke å kunne tilby et grønt produkt, og på svak returordning.

HP: 5,3
Taper på ikke å ha klare tidsskjemaer for å kutte de verste kjemikaliene og på dårlig definerte regler for retur.

Panasonic: 5
Har noen produkter uten de verste kjemikaliene. Dårlig returordning.

LG: 4,3
Inkonsekvent returordning, men tilbyr en type mobiltelefon uten de verste kjemikaliene.

Sony: 4,0
Inkonsekvent returordning. Noen modeller uten de verste kjemikaliene.

Tabellen nedenfor viser hvordan plasseringene har endret seg i forhold til de tre tidligere rapportene:

Les mer om: