Mange nervøse for RFID-brikker

Mange forbrukere er redd for at RFID-brikker skal misbrukes til overvåkning, viser tall fra Capgemini.

Mange forbrukere er redd for at RFID-brikker skal misbrukes til overvåkning, viser tall fra Capgemini.

En ny undersøkelse fra Capgemini viser at mens europeiske forbrukere gradvis får større kunnskap om RFID, de små trådløse ID-brikkene som nå er på full fart inn i mange logistikk-oppgaver. Forbrukerne er bekymret for at data som fanges opp kan true personvernet.

Om noen år vil RFID erstatte strekkoder. RFID-brikker er nå på full fart inn i bedrifters lagerstyring, men også i sluttprodukter til forbrukerne. Stadig flere mennesker får øynene opp for RFID-tekologien, og majoriteten i Capgeminis undersøkelse svarer at de vil kjøpe RFID-merkede produkter dersom det for eksempel innebærer redusert sannsynlighet for biltyveri, raskere gjenfunn av savnede gjenstander, forbedret sikkerhet med reseptbelagte legemidler og bedre matsikkerhet gjennom sporbarhet.

Det er imidlertid også skepsis til teknologien. Mer enn halvparten av de spurte i undersøkelsen er bekymret eller svært bekymret for at bedrifter vil benytte dataene fra RFID-brikkene til å overvåke forbrukerne ut fra handlemønstre. Nesten 60 prosent tror dataene fra RFID vil bli benyttet av tredjepart.

En stor del av skepsisen kan relateres til europeiske forbrukeres begrensede kunnskap om RFID, ifølge regionsdirektør Ole Evensen i Capgemini. Til tross for at forbrukerne allerede i dag drar nytte av en rekke RFID-applikasjoner, eksempelvis ”køfri-brikker” ved bompasseringer og ID-merking av dyr, viser undersøkelsen at kun 18 prosent av de spurte har hørt om teknologien. Derfor bør industrien nå avkrefte en del myter og informere ytterligere om alle fordelene RFID gir, ifølge Evensen.

digi.no har tidligere i april omtalt en ny generasjon RFID-brikker som er beskyttet med passord for å forhindre uautorisert sporing.

    Les også:

- Nå er det riktige tidspunktet for selskaper å definere strategi for RFID-adoptering. På grunn av omfanget og innvirkningen RFID vil ha på driften, er det mest fordelaktig å fase inn RFID steg for steg. Parallelt med planleggingsprosessen bør selskaper informere om planene. Det er helt sentralt for bedrifter å understreke fordelene overfor kundene for å få størst mulig avkastning på RFID-investeringene, uttaler Evensen.

Flere enn 2000 personer ble spurt i den europeiske undersøkelsen ”Europeiske forbrukeres syn på RFID og innvirkningene for bedriftene”.

Til toppen