Mange nominerte til årets fri programvare-pris

Prisen for fremme av fri programvare i Norge deles ut denne uken. Her er kandidatene:

Mange nominerte til årets fri programvare-pris

Prisen for fremme av fri programvare i Norge deles ut denne uken. Her er kandidatene:

Torsdag denne uken foregår utdelingen av «Pris for fremme av fri programvare». Bak prisutdelingen står NUUG (Norwegian UNIX User Group) og Høgskolen i Oslo (HiO).

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av Linux, *BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer, åpen kildekode, fri programvare og/eller åpne standarder.

Juryen for 2007 består av Axel Bojer (Stiftelsen åpne kontorprogram på norsk), Bård Farstad (eZ systems), Conrad Newton (Snøfrix), Knut Yrvin (Trolltech), Hårek Haugerud (HiO) og Håvard Fosseng (sekretær i NUUG).

Fram til fristen den 1. september mottok juryen 18 nominasjoner, hvorav alle er blitt godkjent.

Kandidatene er:

 1. Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold, v/Børre Ludvigsen og Audun Vaaler, som sammen med NRK og Uninett konsekvent har benyttet åpne formater, åpne standarder, samt Linux og annen programvare med åpen kildekode i arbeid med multimedieprosjekter og audio/video-streaming over internett i mer enn ti år.
 2. Bjørn Venn på grunn av hans sterke engasjement og hans rolle som pådriver for lansering av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
 3. Dag Asheim på grunn av etableringen Linpro og fordi han promoterer fri programvare i alle mulige sammenhenger og anledninger.
 4. Elektronisk Forpost Norge som en ledende forkjemper og premissleverandør i den norske samfunnsdebatten på vegne av åpne standarder, for frie lisenser, liberal opphavsrett og copyright, vern av bruker- og forbrukerrettigheter, og for brukereid og brukerstyrt programvare, som først og fremst er fri programvare.
 5. Frost Innovation og Thomas Hansen for selskapets dual-lisensierte utviklingsmiljø for nettleverte applikasjoner. Hansen dessuten for hans store frivillige

  arbeid i programvareklyngen IKT Grenland med å videreutvikle samarbeidet mellom de 20 selskapene i klyngen og videreutvikle Grenlands internasjonale spisskompetanse rundt browserleverte applikasjoner og spesielt fri programvare i dette domenet.

 6. Geir Isene for å ha fremmet arbeid for åpne standarder og fri programvare

  både gjennom aktiv deltakelse, foredrag m.m. i ulike politiske fora og institusjoner, blant annet som en drivkraft for ODF i Standard Norges komité S/K185

 7. Herman Robak, som i lang har i lang tid videofestet foredrag, paneldebatter, gjesteforelesninger og arrangementer for NUUG, Skolelinux, EFN og flere, og gjort disse opptakene tilgjengelig for allmennheten med frie lisenser.
 8. Kjetil Svalastog Matheussen, som er aktiv utvikler av fri musikkprogramvare for Linux, og en komponist og musiker som fremmer fri programvare-tanker og -holdninger på alle nivåer i sitt arbeid med musikk.
 9. Kristian Lyngstøl som sterkt bidrar med koding og organisering av Beryl og den kommende sammenslåingen mellom Compiz og Beryl.
 10. Linpro, som har inntatt en meget synlig posisjon som en seriøs leverandør av fri programvare til alle typer bedrifter og organisasjoner.
 11. LINUXmagasinet som en samlende kanal som både bidrar til opplæring

  og formidling innad i Linux- og fri programvare-miljøene og som en kanal utad for å vise frem og rekruttere nye brukere til fri programvare.

 12. NorStellas og Abelias Fri Programvare Forum, FriProF, som er opptatt av å se

  hvordan fri programvare kan bidra til vekst i økonomien, bedre brukerstyrt utvikling av teknologien, og gi grunnlag for vekst i nasjonal IT-industri.

 13. Per Platou, som er en musiker som fremmer åpne standarder og formater og "fri musikk"-filosofien i og gjennom sitt arbeid, særlig i forbindelse med prosjektene Motherboard og Nood
 14. Piksel, som er et initiativ fra Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK) som samler sentrale Open Source og Free Software programmerere og utviklere fra hele verden for utvikling av felles standarder innenfor videoredigering og sanntids lyd- og bildemanipulering.
 15. Runar Ingebrigtsen, som gjennom sitt firma mopo as og en høy og aktiv profil i lokale medier fremmer fri programvare i Nord-Norge.
 16. Statoil ASA, som gjennom en årrekke har påvirket industrien til å benytte Linux og åpen kildekode innen serverteknologi, klyngeløsninger samt arbeidsstasjoner for bl.a. komplekse geofysiske 2d- og 3d-applikasjoner.
 17. Varnish-prosjektet ved Linpro og VG Nett, som er et prosjekt for ytelsesoptimalisering av nettsteder. I prosjektet har frie lisenser og åpen metodikk vært sentrale hele tiden.
 18. Øyvind Kolås, som er en sentral utvikler av GIMP og annen programvare for grafikk, visuell kommunikasjon og datakunst.

Mer om nominasjonene og kandidatene finnes her.

Prisutdelingen foregår ved HiO fra klokken 17 den 11. oktober og avsluttes med festmiddag for de nominerte og utvalgte gjester. Prisen overrekkes av Håkon Wium Lie, teknisk sjef i Opera Software, som også skal informere om og demonstrere One Laptop Per Child-maskinen.

Prisen for fremme av fri programvare i Norge er tidligere blitt gitt til Skolelinux, Trolltech, Snøfrix, eZ systems og Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk.

    Les også:

Til toppen