Mange norske RFID-prosjekter i gang

Norske bedrifter har nølt med RFID-radiobrikker, men nå melder IBM om en massiv vekst i studier og planlegging.

Norske bedrifter har nølt med RFID-radiobrikker, men nå melder IBM om en massiv vekst i studier og planlegging.

RFID-brikker har vært en av de heteste nye teknologiene de siste årene.

Ideen er å feste brikken til varer, personer og utstyr og spore disse med antennenett. Koblet til organisasjonens forretningssystemer skal RFID automatisere vareflytt, booking, tyverisikring og mye annen logistikk.

Men her i Norge har det vært ganske stille. To aktører tok tatt RFID i bruk i fjor høst og siden har det vært stille. Bibliotekene i Oslo har klister RFID-merker i bøkene sine for å automatiser inn og utsjekking mens Gilde bruker brikkene for å holde rede på dyr.

- Norge ligger 6-12 måneder bak resten av Europa, anslår Sebastian A. Taylor, RFID-sjef hos IBM Norge.

IBM kastet seg tidlig over RFID og har sammen med Accenture kapret mange av de store prosjektene som blant annet Pentagon, den tyske Metrokjeden og Walmart, verdens største butikkjede har satt igang.

Taylor forteller, uten å nevne spesfikke navn, at butikkjedene her i Norge har vært forsiktige.

- De siste seks månedene har vi (IBM Norge) sett en massiv vekst i interessen for RFID. Et stort antall bedrifter og offentlige organisasjoner arbeider nå vurderer nå prosjekter eller tester teknologien. 2005 blir året for business case-studier her i Norge. Vi vil se RFID i bred bruk i Norge i 2006, spår Taylor.

Taylor forklarer at det er fire faser i et RFID-prosjekt:

1: Identifisere problemer som kan muligens kan løses med RFID og lage en business case for dette.

2: Lønnsomhetsstudie

3: Pilot for å bekrefte kalkyler og sjekke for tekniske utfordringer

4: Utrulling

Det dukker stadig opp prosjekter med ny og kreativ bruk av RFID. IBM deler opp bruksområde for radiobrikkene i fire hovedområder:

- Logistikk/lager/vareflyt

- Arbeids/produksjonsprosesser der man styrer samlebånds-fremstilling med RFID

- Asset managment - sporing og adgangskontroll for personell og eiendeler

- Betaling - RFID-brikker i blant annet kredittkort

Taylor er forsiktig med å nevne konkrete eksempler, men forteller at flere sykehus, blant annet det nye St. Olav Hospital i Trondheim vurderer RFID for å følge med på hvor pasienter, personale og utstyr befinner seg. Oljebransjen viser også sterk interesse for å holde rede på containere og utstyr.

Pentagon og WalMarts store prosjekter skaper dessuten ringvirkninger - nå arbeider Nato med et RFID-system for å holde rede på materiell og containere.

Til toppen