Mange offentlige kontrakter i vente

IT-bransjen kan glede seg - en lang rekke store offentlige IT-kontrakter er nå under veis. Her er listen:

IT-bransjen kan glede seg - en lang rekke store offentlige IT-kontrakter er nå under veis. Her er listen:

Offentlig sektor står for rundt halvparten av det totalte forbruket i Norge og er derfor svært viktige IT-kunder. Alt tyder på at 2005 blir et hyggelig år for IT-bransjen, blant annet takket være at lang liste store offentlige kontrakter som skal tildeles eller ruller videre i år.

ITavisen Business har samlet sammen en liste på 17 store prosjekter som skal avgjøres. I tilegg til rene investeringer som IT-bransjen kan glede seg over, skal en rekke av prosjektene outsource deler av driften sin, noe blant annet EDB kan se frem til.

Ser man på verdi, ligger nytt nødnett for blålysetatene og nytt kommunikasjonsnett for jernbanen øverst. Nytt digitalt nødnett har en samlet prislapp på 3,5 milliarder kroner, men i år kommer bare et forstudie til 40 millioner kroner.

Jernbaneverkets GSM-R-nett er allerede godt i gang, men har skal det brukes 500 millioner kroner i år.

Ellers dominerer helsesektoren. digi.no har tidligere omtalt digitaliseringen av helsesektoren for Norges største IT-prosjekt noen sinne hvis det hadde eksistert en felles plan og et felles budsjett.

De fem helseregionene er på forskjellige steder i sine løp, men skal i følge ITavisen Business investere 471 millioner kroner i forskjellige ERP-systemer, infrastruktur, pasientsystemer og integrasjon av eksisterende løsninger i løpet av året.

I tillegg til disse kommer følgende andre prosjekter. Investeringer i år i parantes:

Aetat: Nytt lønn, sak og HR-system. (100)

Skattedirektoratet: En rekke nye skattesystemer (200 millioner kroner)

Trygdeetaten: Serverkonsolidering, digital journal (150 millioner kroner)

Lånekassen: Diverse oppgraderinger (10 millioner i år, mer i 2006 og 7)

Forsvaret: Golf-prosjektet fase 2, tildelt til IBM (kanskje en milliard kroner)

Trondheim kommune: Maskinvare og tjenester (Kanskje 100 millioner kroner)

Avinor: ERP og infrastruktur (250 millioner kroner)

Kystverket: ERP og PC-park (5 millioner kroner)

Universistet i Oslo: Infrastruktur (20 millioner kroner)

NTNU i Trondheim: Portal, IT-sikkerhet, mm (100 millioner kroner)

Til toppen