Mange PC-aktører vil forsvinne

Marginene i PC-bransjen er nå ned på et minimumsnivå og snart kommet et nytt fall, spår Gartner.

Marginene i PC-bransjen er nå ned på et minimumsnivå og snart kommet et nytt fall, spår Gartner.

Det har aldri vært hyggeligere å være PC-kjøper - og aldri vært mindre hyggelig å være produsent. For Dell og flere andre faktorer gjør at de største aktørene sliter.

PC-salget stiger til stadig nye høyder - målt i antall enheter, men dette er ikke nok til å kompensere for prisfallet. Flere av de største aktørene vil til tross for sine storskala-fordeler forsvinne i nær fremtid, spå Gartner i en fersk analyse og peker på IBM.

IBM begynte tidlig og trakk seg ut først av konsumentmarkedet og på slutten av fjoråret kom bomben - selskapet som fant opp dagens PC selger sin virksomhet til kinesiske Lenovo.

Gartner påpeker at tallene for de forskjellige PC-divisjonene til de største aktøren ikke alltid synlige, men siden 2001 har bransjen måttet leve med marginer på bare to prosent.

Av de store er det bare Dell som tjener akseptabelt med penger - HP og IBM har gått i null eller med større tap siden 2002 og Gateway, som er stor i USA, har slitt med store tap lenge.

Gartner tror at PC-divisjonene til både Fujitsu-Siemens, Fujitsu, NEC og Toshiba - hvert bare går i null og selv Lenovos mye omtalte vekst skjer primært i Kina. Med IBM-kjøpet og etableringen av en global organisasjon vil gi lavere marginer for også Lenovo, spår Gartner.

Aktørene Gartner her lister opp står for omtrent halvparten av det globale PC-salget og 60 prosent av omsetning. Gruppens driftsmarginen er i snitt på 7 prosent, men Dell står for 80 prosent av driftsoverskuddet.

Foreløpig gir den høye veksten bransjen en tenkepause. Gartner løftet nylig prognosene for 2005, men spår at veksten flater ut i 2006-2008 og da vil flere møtte bestemme seg. For det er ikke mer å kutte i. I 2009 vil bransjen måtte leve mer driftsmarginer på under seks prosent, det er Gartner skråsikre på.

Tatt i betraktning at investorer generelt søker selskaper som har en margin på minst 10 prosent, vil flere komme til å trekke seg for å fokusere på sine andre virksomheter slik IBM har gjort, mener Gartner.

Gartner påpeker likevel flere kilder til økt effektivitet. Noen vil forsøke å flytte produksjon til billigere land, men det er kvalitet som er den store kilden til besparelser. Åtte prosent av alle maskiner returneres i løpet av garantiperioden og en mindre reduksjon i dette vil være nok til å overleve.

Til toppen