Mange rapporterer ikke GDPR-avvik: – Vil tas i betraktning ved eventuelt pålegg

Ferske tall fra Næringslivets Sikkerhetsråd viser at bare 34 prosent av virksomhetene som oppgir at de opplever personvernbrudd, rapporterer dette til Datatilsynet.

Mange rapporterer ikke GDPR-avvik: – Vil tas i betraktning ved eventuelt pålegg
Veronica Buer, fagdirektør for digitalisering og innebygd personvern i Datatilsynet, tror mange virksomheter mangler kunnskap om hvilke plikter de har til å rapportere inn personvernbrudd. Montage: Ilja C. Hendel / Digi.no

I løpet av det siste året har 10 prosent av virksomheter i privat og offentlig sektor opplevd brudd på personopplysningssikkerheten. Av disse er det 34 prosent som har rapportert dette til Datatilsynet.