Mange sladrer på sin pirat-leverandør

Oppsiktsvekkende mange sladrer til Microsoft om sin piratlisens og får en ekte som belønning.

Mange sladrer på sin pirat-leverandør

Oppsiktsvekkende mange sladrer til Microsoft om sin piratlisens og får en ekte som belønning.

Windows Genuine Advantage er et system brukere må igjennom for å kunne laste ned diverse programmer fra Microsofts hjemmeside.

Hensikten med systemet er å luke ut ugyldige Windows-installasjoner, slik at piratkopierte versjoner ikke skal få tilgang til ekstrafunksjonalitet fra Microsoft.

Systemet ble lansert i juli i 2005 og siden den gang har det blitt gjennomført 512 millioner valideringsforsøk. Av de ble 22 prosent avvist som ugyldige Windows-installasjoner.

Det kan synes som et høyt tall, men sammenlignet med tall fra programvarebransjens interesseorganisasjon BSA, er det i det nedre sjiktet. De opererer med tall som sier at 35 prosent av verdens programvare er piratkopiert og at andelen i Norge ligger på samme nivå. I USA, der straffene for brudd på åndsverkloven er mye strengere enn her, ligger den generelle andelen på 22 prosent - det samme som Microsofts tall har kommet frem til.

Tallene fra Microsoft har noen mulige feilkilder. Det er frivillig å kjøre Windows Genuine advantage testen og det kan derfor være grunn til å tro at de som vet at de har en piratkopiert versjon, unngår å kjøre testen. På den annen side kan det tenkes at de som har en slik installasjon, ønsker å teste om den fungerer eller ikke. Hvis den ikke gjør det forsøker de kanskje på nytt med en ny ulisensiert installasjon.

56.000 av de som fikk beskjed om at deres Windows-installasjon ikke var gyldig lisensiert, har rapportert til Microsoft hvor de har kjøpt sin ugyldige Windows-lisens. Dermed får de en gratis erstatning av Microsoft.

Til toppen