Mange spennende nyheter i KDE 2.0

KDE forventer store endringer i den neste utgaven av det grafiske brukergrensesnittet for Unix.

KDE forventer store endringer i den neste utgaven av det grafiske brukergrensesnittet for Unix.

KDE-utvikleren Kurt Granroth har i en artikkel i nettmagasinet Linux Today beskrevet flere av nyhetene han forventer vil bli inkludert i neste utgave av K Desktop Enviroment (KDE).

Den viktigste nyheten omfatter implementasjonen av KOM/OpenParts (KOM/OP). Dette er et distribuert objektkomponentlag bygget oppå CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Integrasjonen av denne teknologien betyr at KDE-applikasjonene vil kunne kommunisere med hverandre og til en svært stor grad bruke hverandres funksjonalitet om igjen.

For å illustrere dette, beskriver Granroth noe av funksjonaliteten til den kommende filbehandleren og nettleseren Konqueror. Denne er bygget på OpenParts-delen av KOM/OP. En slik del er et CORBA-objekt som kan bygges inn i andre CORBA-applikasjoner.

Når Konqueror kommer over for eksempel en JPEG-fil, vil den sjekke med mime-type-registeret for å finne ut hvordan innholdet i filen skal håndteres. Mimetypen forteller den at bildeframviser er påkrevd. Konqueror sender da disse egenskapene til en spesiell utvekslingstjeneste i KDE, som finner en OpenPart som passer med egenskapene og aktiviserer denne. Den aktiviserte OpenParts-bildeframviseren vil da dukke opp inne i Konqueror. Filbehandlerens menyer og verktøylinjer vil bli byttet ut med de tilsvarende komponentene til OpenParts-komponenten mens den viser fram bildet.

En annen fordel med komponenter som dette - framfor å bygge egenskaper inn i applikasjonene eller å bruke lenkede biblioteker - er at koden i komponentene kan endres uten at man behøver å kompilere og kanskje skrive hele applikasjonen på nytt. Ved hjelp av utvekslingstjenesten og OpenParts-modellen i KDE vil det å bytte ut for eksempel bildeframvisningskomponenten kun bestå i å registrere den nye komponenten med passende egenskaper.

Men KDE 2.0 vil også ha flere nyheter. Brukerne få mye større frihet til å tilpasse brukergrensesnittet etter sine egne ønsker. Det vil lages mange flere "temaer" og hvert av temaene vil skreddersys av brukeren.

Det vil bli enklere å gjøre eldre X-tilpasset programmer KDE-tilpasset, det vil si at programvaren kan utnytte egenskaper i KDE som dra-og-slipp og gjenkjennelse av mimetyper. Dette gjøres ved å ta funksjonsdelen fra koden til applikasjonen og legge til et grafisk KDE-grensesnitt, eller ved å pode en CORBA-innpakning rundt applikasjonen.

Også applikasjoner opprinnelig laget for det konkurrerende brukergrensesnittet GNOME skal etter hvert kunne kjøres i KDE uten at brukeren skal kunne se større forskjeller på programvare laget for KDE og programvare laget for GNOME. Dette betyr at samvirke mellom slike programmer også skal forbedres kraftig.

Endel har kanskje kviet seg for å bruke (eller utvikle for) KDE på grunn av visse begrensninger i Qt-lisensen. Dette er ikke tilfelle med Qt 2.0, som dekkes av QPL (Qt Public License), som er sertifisert som en Open Source License av blant annet OSI (Open Source Initiative).

Til toppen