Mange svake offentlige nettsider

Det står ikke så bra til med offentlige nettsider - bare to av 700 får toppscore i en kåring.

Det står ikke så bra til med offentlige nettsider - bare to av 700 får toppscore i en kåring.

I dag ble resultatet av kvalitetsvurderingen av 700 kommunale og statlige nettsteder offentliggjort på Norge.no.

Dette er tredje gang de offentlige nettstedene blir kvalitetsvurdert. Målet er å bidra til økt kvalitet og bedre brukervennlighet.

Norge.no er ansvarlig for gjennomføringen av kvalitetsvurderingene. Selve vurderingene blir utført av Norge.no, Vestlandsforsking og Defacto kommunikasjon. Hvert enkelt nettsted får tildelt poeng og stjerner på bakgrunn av vurderingen som blir gjort.

Bare to av 700 nettsteder oppnådde seks stjerner og scoret i snitt høyt både på tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

- Hole kommune og Høgskolen i Bergen får dermed en delt førsteplass som begge endte på 83 i poengsnittsum, forteller teknisk utvikler i Norge.no, Frank Fardal til digi.no.

Hole kommune scoret fire poeng lavere på tilgjengelighet, men tar det igjen med syv poeng mer på nyttig innhold.

- Uansett er alt over 80 poeng bra og tilfredsstiller kravene i forhold til e-Norge planen, sier Fardal.

Fardal peker på en positiv utvikling fra i fjor, der poengene i snitt har økt fra 57 til 67 prosentpoeng på ett år blant offentlige nettsteder.

Det er spesielt på tilgjengelighet nettstedene har forbedret seg, mener han.

I forkant av vurderingen har Norge.no ledet en arbeidsgruppe som har revidert kvalitetskriteriene for offentlige nettsteder. De største endringene fra forrige kriteriesett er på området «Tilgjengelighet for alle».

Kravene er gitt med utgangspunkt i de internasjonale kravene for tilgjengelighet (WAI-kravene).

Antallet kriterierier på dette egenskapsområdet er doblet fra ifjor.

Norge.no har lagt vekt på at nettsidene skal kunne brukes av personer med nedsatt fargesyn, at fargebruken skal gi tilstrekkelig kontrast og at det skal finnes en mulighet for å hoppe direkte til innholdet på en side.

Det siste kravet er verdifullt når man får siden lest opp som syntetisk tale. Istedenfor å måtte lytte seg gjennom mange menyvalg, kan man hoppe rett til det som er interessant. De to første kravene sikrer at sidene er lesevennlige også for de som ikke har optimalt syn. Ettersom Internett ikke bare brukes av personer under tretti år, blir dette stadig viktigere.

Vurderingen i år er ellers splittet opp i flere indikatorer, og det er økt fokus på søk og synlighet for søkemotorer.

Nytt i år er at vil offentliggjøre resultatet for hver enkelt indikator, og ikke bare resultatet for hvert egenskapsområde.

Her finner du kvalitetsvurderingene.

Til toppen