Mange tenker ikke på outsourcing

En ny undersøkelse fra EDB viser at det er overraskende få som har planer om å outsource.

En ny undersøkelse fra EDB viser at det er overraskende få som har planer om å outsource.

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Statistikk på oppdrag av EDB blant ledere i 200 bedrifter med 100 til 300 ansatte.

Ifølge Finansavisen har 51 prosent av bedriftene outsourcet, der en høy andel er fornøyd. Men undersøkelsen viser også at det er overraskende få som har planer om å outsource.

Av de som ikke har outsourcet svarer kun 11 prosent at det er sannsynlig at de vil gjennomføre en form for outsourcing. 77 prosent mener det motsatte.

- Vårt inntrykk er at denne type prosesser fortsatt styres av IT-ansvarlige i bedriften, sier konserndirektør Reidar Gjærum i EDB til Finansavisen.

Styret og ledelsen synes lite interessert i outsourcing og hvilke økonomiske gevinster som kan oppnås.

Gjærum mener at IT som strategisk verktøy ennå ikke er prioritert hos mange bedriftsledere, som da heller ikke ser de konkurransefortrinn bedriften kan oppnå.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvor mye bedriftene har redusert kostnadene med, men erfaringstall tilsier 20-30 prosent i reduserte driftskostnader.

Til toppen