Mange tusen uten bredbånd i stor-Oslo

Selv i sentrale strøk som stor-Oslo er det fortsatt mange tusen som ikke får bredbånd.

Mange tusen uten bredbånd i stor-Oslo

Selv i sentrale strøk som stor-Oslo er det fortsatt mange tusen som ikke får bredbånd.

Myndigheter har bestemt at bredbåndsutbyggingen skal være markedsdrevet og styrt av private aktører. Det innebærer at Internett-tilbydere bygger ut der det er størst befolkningsgrunnlag, for å få best mulig inntjening.

Men det er ikke bare i grisgrendte strøk Norge mangler bredbånddekning.

digi.no laget i januar i fjor en oversikt over Telenors bredbåndsdekning for stor-Oslo. Ifølge informasjonssjef Kjell Sollid i Telenor var det av 61 000 husstander i Bærum, fortsatt 2000 uten bredbåndslinje.

I Asker manglet 850 husstander bredbånd.

Målet var å få en bredbåndsdekning på 99 prosent i Asker og 98 prosent i Bærum i løpet av 2005.

I løpet av de siste 15 månedene har Telenor bare klart å gi 9 flere husstander bredbånd i Asker, og 12 flere husstander bredbånd i Bærum.

Dermed gjenstår det fortsatt mange tusen husstander i Norges mest folketette steder som ennå ikke har bredbånd.

- Vi har hatt en økning i alle kommuner siden januar 2007, men den er marginal, medgir informasjonssjef Knut Sollid i Telenor til digi.no.

Han forklarer det med at alle gjenstående tiltak har en relativt liten effekt ettersom det har vært få kunder per tiltak. Det har vært noe mer utbygging av nye DSLAM-er, men det er få av dem i disse kommunene, siden de aller fleste allerede er utbygd. Det er også gjort ulike tiltak i kobbernettet som har medført at flere kan få ADSL.

- Det vil fortsatt skje noe utbedringer i kobbernettet som medfører at flere vil kunne få bredbånd. Men denne økningen må forventes å være avtagende, da det vil være enda færre nye kunder per tiltak, forklarer Sollid.

Telenor har for tiden et større prosjekt ved Høvik kirke hvor det er planlagt opprettelse av et nytt punkt/DSLAM som vil få i omkring 1.000 nye potensielle kunder. Denne økningen vil kunne heve dekningen i Bærum med cirka 1,5 prosentpoeng.

Sollid er likevel usikker på dette tiltaket ettersom det pågår en diskusjon med hensyn til finansiering av tiltaket. Kiosken for det nye punktet er på plass, men det gjenstår en del investeringer og arbeid som ennå ikke er klargjort. Dette kan hindre videre bredbåndsutbygging.

- Det er frustrerende å ikke kunne gi alle bredbånd, men det har med økonomi å gjøre. Vi har over flere år jobbet med grunneiere i kommunen for å kunne sette opp et skap med grunnflate på 3 x 5 meter. Dette må på plass først, sier Sollid.

Slik er dekningen i stor-Oslo per mars 08 målt mot januar 07:

  • Asker 97,8 prosent (96,8 prosent i januar 07)
  • Bærum 97,1 (96,5)
  • Lørenskog 95,7 (93,9)
  • Nesodden 97,1 (96,1)
  • Nittedal 98,1 (97,5)
  • Oppegård 96,4 (95,5 prosent)
  • Ski 95,7 (95,0)
  • Totalt Akershus 95,1 (94,1)
  • Oslo 97,2 (97,0)
  • Totalt Oslo 97,2 (97,0)

    Les også:

Til toppen