Mange ungdommer piratkopierer alt

Nye tall viser at norsk ungdom piratkopierer musikk på en massiv skala.

Nye tall viser at norsk ungdom piratkopierer musikk på en massiv skala.

Vestlandsungdom er ivrige på å laste ned musikk fra nettet, og er sterkt skeptiske til den nye MP3-loven som nå behandles i Stortinget.

De nye reglene vil gjøre det forbudt å kopiere CD-er man har kjøpt om til filer man kan bruke på sin MP3-spiller - hvis CD-en har en kopisperre som må brytes.

Ifølge en undersøkelse fra Pepsi pop-panel (utført av markedsanalyseselskapet Norstat) har tilnærmet halvparten av unge på Vestlandet lastet ned 70 prosent av musikken de har samlet sett har anskaffet seg.

Tall fra Pepsi pop-panel viser at hele 88 prosent av unge bosatt i Hordaland, Sogn og Fjordane, og Rogaland er mot lovforslaget som innskrenker kopiering til MP3-spillere og støtter bruken av kopisperrer på CD. Kun én prosent oppgir at de støtter regjeringens forslag til ny åndsverklov.

På landbasis er 87 prosent negative til lovforslaget, fem prosent er positive og syv prosent er nøytrale.

Tre av ti ungdom på Vestlandet (27 prosent) mellom 15 og 25 år laster ned tilnærmet all musikken de skaffer seg (90-100 prosent). Det er kun ni prosent av ungdommer i Vestlandet som aldri laster ned musikk fra nett.

Undersøkelsen er rettet mot 500 personer mellom 15 til 25 år i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

Av unge bosatt på Vestlandet oppgir 65 prosent at de laster ned over halvparten av anskaffet musikk. Dette er noe mer en lands gjennomsnittet, og Vestlandungdommen befinner seg på nedlastningstoppen sammen med Nord-Norge og Østlandet.

Til toppen