Mange vil overta høy risiko

Hele bransjen ønsker seg Skattedirektoratets store IT-prosjekt etter at WM-data feilet. Men å overta en bunke CD-er med uferdig kode er verdiløst.

Hele bransjen ønsker seg Skattedirektoratets store IT-prosjekt etter at WM-data feilet. Men å overta en bunke CD-er med uferdig kode er verdiløst.

De store konsulentselskapene har frist frem til mandag på å søke om å bli prekvalifisert til å overta WM-datas store IT-prosjekt for Skattedirektoratet. Innen juni skal det være avgjort hvem som overtar prosjektet.

Prosjekthavariet og arbeidet med å skifte leverandør gir et eksempel på et viktig problem i bransjen: Hvordan administerer du omfattende programvare-prosjekter, både under utviklingen og videreføring?

For det er et kjent bransjeproblem at å overta en bunke CD-plater med uferdig kode er verdiløst. Å forstå hvordan den fungerer og så lappe den er ekstremt tidkrevende.

Og WM-data har jobbet lenge. Selskapet skulle lage nytt regnskaps- og skatteinnkrevingssystem for Skatteetaten. Sommeren 2000 fikk WM-data kontrakt på applikasjonsdelen til en fast pris på 168 millioner kroner. Men i forrige uke hevet Skattedirektoratet avtalen med WM-data på grunn av de store forsinkelsene, og WM-data har satt av 348 millioner kroner for å dekke et mulig erstatningskrav fra Skattedirektoratet.

Det er knallharde tider og langt mellom kundene, noe som gjør at "alle" vil legge inn et anbud på det store Skattedirektorat-prosjektet, sier en aktør til digi.no. Men risikoen er høy: Et stort og kjent selskap har feilet og du skal overta puslespillbitene de ikke fikk satt sammen.

Og skal det i det hele tatt være mulig, må være sikker på at WM-data gir fra seg noen av sine mest sentrale medarbeidere. For uten disse må kunden starte på nytt. Over 100 ansatte fra underleverandører og WM-data har jobbet i snart tre år, noe som har skapt et system uten stor verdi for utenforstående.

- Vi vil legge vekt på at vi viderebringer kompetansen som er der hos WM-data og underleverandørene, forteller Petter Håndlykken, prosjektleder i Skattedirektoratet, til digi.no.

Det ligger åpenbart klausuler om at WM-data skal overgi folk til direktoratet hvis prosjektet skjærer seg.

- Man kunne risikert å måtte begynne på nytt igjen hvis man ikke gis tilgang til kompetansen som har utviklet koden, sier Håndlykken.

Utviklingsarbeidet er gjort mot Oracle-databaser i Oracles utviklingsverktøy Developer og /Designer samt PSQL.

Kompetanseproblemet gjør at det haster å finne en løsning.

- Det er viktig å få avklart situasjonen slik at nøkkelmedarbeidere i prosjektet ikke forlater WM-data. Det haster også for oss, men det viktigste er å ta vare på personalet, sier Håndlykken.

WM-data og Skattedirektoratet skal ha fulgt Oracles metodikk for kode-dokumentasjon. Denne dokumentasjonen, kabalen med de ansatte og en serie andre faktorer skal nå en rekke av de store selskapene i norsk IT-bransjen vurdere. Fallhøyden er stor.

En leder som skal by på prosjektet innrømmer overfor digi.no at det er svært vanskelig å overta et havarert prosjekt.

- Vi har tenkt å dra inn våre internasjonalt mest erfarne folk på feilslåtte IT-prosjekter, sier han til digi.no.

Spekulasjoner og meninger om hva som er årsaken til havariet, har han ikke.

- Generelt er det tre årsaker til at store IT-prosjekter velter. Det er mislykket arkitektur, dårlig prosjektledelse eller manglende kompetanse, sier han til digi.no,.

Verken Skattedirektoratet eller WM-data vil gi noe anslag for hvor mange ansatte WM-data må gi fra seg.

- Vi holder på med kartleggingen av hvem som er viktig å få videreført i prosjektet, forteller WM-data-sjef Tor Malmo.

Leverandører som blir prekvalifisert, skal få en lengre gjennomgang av prosjektet om noen uker. Direktoratet håper å ha inngått kontrakt med ny leverandør i juni.

Til toppen