Mangedobling av nettbestilte forretningsreiser

Reisebyråene opplever en mangedobling av forretningsreiser blitt bestilt via Internett.

Reisebyråene opplever en mangedobling av forretningsreiser blitt bestilt via Internett.

Det siste året har internettbestilling tatt fullstendig av i bedriftsmarkedet.

– Vi har faktisk opplevd en økning på 370 prosent, sier Simen A. Johannessen, markeds- og kommunikasjonssjef i reisebyråkjeden BTI Nordic i Norge.

Han peker på at reiser over nettet var en trend som startet med privatmarkedet, men som nå har forplantet seg videre til forretningsmarkedet. 40 prosent av alle reiser bestilt via Internett er forretningsreiser, og mer enn 50 prosent av alle reiser forventes å bli bestilt via Internett innen 2010.

Kravene fra bedriftsmarkedet er større enn fra privatmarkedet. Bedriftene vil ha integrert statistikk, reiseoppgjørsløsninger, avtaleoppfølging, styring mot reisepolicy og opplegg for krisehåndtering.

– Bedrifter har gjort seg betydelige erfaringer med Internett. De har tydelige målsettinger for løsninger som skal implementeres, sier Johannesen.

Til toppen