Mangel på brikkesett kan gi dyrere hovedkort

Etterspørselen etter Intels brikkesett er nå så høy at selskapet ikke greier å produsere nok. Prisen på brikkesettene har derfor steget kraftig de siste ukene.

Etterspørselen etter Intels brikkesett er nå så høy at selskapet ikke greier å produsere nok. Prisen på brikkesettene har derfor steget kraftig de siste ukene.

På grunn av uventet høy etterspørsel etter Intels brikkesett for hovedkort til PC-er, har ikke Intel greid å levere tilstrekkelig mange den siste tiden. Enkelte snakker om en økning i etterspørselen etter Intel-baserte hovedkort på opptil 40 prosent uten at noen hadde forutsett dette.

Prisen på Intels 440-serie med brikkesett har dermed gått opp med opptil 20 prosent den siste uken.

I tillegg til at etterspørselen er høyere enn Intel hadde forutsett, er etterspørselen etter 810-brikkesett (Whitney) lavere enn forventet. Årsakene til dette er at 810-brikkesettet har vært forfulgt med feil - riktignok ikke spesielt alvorlige, men likevel nok til at mange har kviet seg for å benytte dette brikkesettet. Dermed bruker Intel opp produksjonskapasitet på et brikkesett som først i disse dager vil bli benyttet på alvor. Hittil har kundene valgt å fortsatt satse på de eldre 440-brikkene.

Intel 440GX-brikkesett
Intel 440GX-brikkesett.

Ifølge Electronic Buyers' News bruker Intel 30 til 45 dager på å rette opp skjevheter mellom tilbud og etterspørsel på brikkesett. Dermed vil mangelen på 440-brikkesettene fortsatt være tilstede fram til september. Da vil Intel også introdusere 820-brikkesettet (Camino), samt 810E-brikkesettet for billigmarkedet. Antakelig vil disse brikkene kunne senke etterspørselen etter 440-brikkesettene etter en stund.

Før dette skjer vil de hovedkortprodusentene som er heldige og får tak i 440-brikkesettet, tape penger hvis de ikke setter opp prisen på hovedkortene. Men mange mindre hovedkortprodusenter vil etter hvert ende opp uten brikkesett.

Dermed kan det bli mangel på billige hovedkort i butikkene om noen uker.

Alternativet for de mindre hovedkortprodusentene er å skifte leverandør av brikkesett. Men trolig er dette lite lønnsomt. Tilgjengeligheten av brikkesett fra Intel vil jo bedres i løpet av noen uker, og kostnadene ved å redesigne hovedkortene til å benytte andre leverandørers brikkesett er nok høyere enn tapene selskapene vil oppleve i denne perioden.

Til toppen