Mangel på kurs rammer bransjen

Kundene har sluttet å ta IT-kurs, noe som slår tilbake på IT-bransjen, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Kundene har sluttet å ta IT-kurs, noe som slår tilbake på IT-bransjen, mener Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Kursing er stebarnet som IT-bransjen ikke liker å snakke om. Det er en ekstra utgift og i utgangspunktet burde jo produktene være så enkle at man ikke trenger kurs. Det synes også lenge å ha vært holdningen hos kundene.

Tall digi.no har fått fra Microsoft viser at selskapet faktisk solgte flest kurs i tidlig på 90-tallet, før IT-bruken virkelig tok av. Siden har den totale IT-bruken vokst kratigt og Microsoft produkter har blitt flere og mer avansert. Likevel har antall kurs - både for sluttbrukere og IT-proffer, falt dramatisk.

Tall digi.no har fått fra Microsoft Norge viser at i juli, august og september hadde Microsofts kurspartnere bare 1057 kursdeltakere. Dette gjelder både kursene for IT-profesjonelle på avanserte produkter som databaser, utviklingsverktøy og sluttbruker-produkter som Office.

Microsoft Norge har ikke eksakte tall fra ti år tilbake, men Silje Ingvoldstad, ansvarlig for kursing hos Microsoft Norge, bekrefter en omfattende nedgang.

Hun mener forklaringen på nedgangen er først gode tider og så dårlige.

- Under dotcom-årene tok ikke bedriftene seg tid til kurs og de kunne heller ikke kreve at alle ansatte hadde dokumentert kompetanse - det var jo en stor mangel på folk. Etter dotcom-fallet har pengemangel stoppet mye kompetansebygging, sier Ingvoldstad til digi.no.

Mange ville kanskje tro at fallet i kursing avspeiler den norske skippertak-mentaliteten, men det stemmer ikke.

- Utviklingen her i Norge er den samme som i utlandet.

Per Morten Hoff bekrefter at problemet ikke er begrenset til Microsoft.

- Vi er klar over dette problemet, men Microsofts tall er utrolig lave, sier en overrasket Per Morten Hoff, sjef i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Hoff tror noe av forklaringen ligger i at produktene til selskaper som Microsoft har blitt mer brukervennlig. I tillegg er vi blitt mer erfarne - mange ansatte har brukt IT lenge og klarer seg gjennom arbeidsdagen.

- Mange føler nok at de kan basisbruken av Microsofts programvare, men klarer ikke å ta i bruk de nye funksjonene og utnytte det som faktisk er kommet, sier Hoff.

Hoff mener den lave bruken av kurs rammer IT-bransjen.

- Uten kurs klarer ikke kundene å ta i bruk mye av nyhetene som kommer. Dette reduserer gevinsten og bremser innkjøp i neste runde, mener Hoff.

Hoff mener dog at mangel på kurs begrenser seg til standard-produktene.

- Bransjen forteller oss at kunder som kjøper forretnignssystemer som CRM bruker penger på kurs, det er liksom en selvfølgelighet. Dette er ofte en del av kontrakten du inngår fra Visma, Oracle, SAP eller Microsofts Navision, påpeker han.

Hoff har oppskriften på hvordan bransjen skal rette opp problemet klar.

- Bransjen må bli flinkere til å lage korte kurs med klare nytteverdier og dokumentere hva kundene kan få ut av tidsbesparelser, mener Hoff.

Ingvoldstad forteller nå at Microsoft ser en vekst i kurs, men det er ikke noen eksplosjon.

- Det er lettere å få møter hos kunder om kurs, men oppgangen har ikke kommet enda, forteller hun.

Til toppen